ungaria, romania, istorie

Bogdan Tiberiu Iacob - Fenomen periculos: Ungaria își scoate istoria la lumină, România și-o îngroapă

O știre difuzată recent de presa de stat din Ungaria ar merita să ne dea de gîndit: vecinii noștri derulează un program masiv de cercetări legate de voievozii lor, prin analizarea ADN a osemintelor. Scopul declarat este aflarea cît mai multor date despre ei, inclusiv reconstituirea fizionomiilor, dar și dorința „de a oferi foştilor domnitori maghiari un loc de veci demn”. Problema e că România a blocat acum 10 ani un proiect similar, invocând în sens contrar tot nevoia de respect la adresa voievozilor noștri. De ce se chinuie Ungaria să își scoată ctitorii de țară la lumină, iar România face exact contrariul? Și ce impact ar putea avea cercetările ungurilor într-un viitor neprecizat, eventual asupra disputelor privind anumite teritorii?

Regele Cavaler Ladislau, canonizat la 1192.

Regele Cavaler Ladislau, canonizat la 1192.

Ce transmite agenția de stat Hirado.hu, pe data de 9 august 2022:

Cercetătorii de la Universitatea din Szeged (SZTE) au identificat rămăşiţele mai multor domnitori maghiari, printre care şi rămăşiţele regelui Sfântul Ladislau, printre osemintele descoperite în grădina ruinelor medievale din oraşul Székesfehérvár.

În cadrul proiectului coordonat de Endre Neparáczki, director al Grupului de Cercetare în Arheogenetică al Institutului de Cercetare a Maghiarimii, respectiv membru al Catedrei de Genetică de la Institutul de Biologie al Facultăţii de Ştiinţe ale Naturii şi Informatică din cadrul Universităţii din Szeged, s-a putut dovedi că în osuarul de la Székesfehérvár se află rămăşiţele regilor Dinastiei Arpadiene.

Analizarea craniilor pe care personalul SZTE le-a putut transporta de la ruinele medievale de la Székesfehérvár, la Szeged, a fost finalizată zilele trecute. Rămăşiţele osoase vor fi returnate la osuarul din Székesfehérvár. Endre Neparáczki a relatat că în osuar se regăsesc osemintele a peste 900 de oameni, amestecate.

SZTE analizează rămăşiţele umane a 400 de oameni, fiind prelevate probe ADN. Scopul cercetătorilor este acela de a identifica mai mulţi domnitori maghiari – prin compararea acestor eşantioane cu profiluri determinate anterior. Oasele au fost supuse şi unor analize pentru datare cu ajutorul izotopilor de carbon, care a relevat că acest cimitir din Székesfehérvár a fost folosit pentru înmormântări între secolul al IX-lea şi al XVI-lea.

Gravură, regele Béla al III-lea al Ungariei

Gravură, regele Béla al III-lea al Ungariei

Punctul de plecare cert al investigaţiei oamenilor de ştiinţă din Szeged îl reprezintă proba ADN a regelui Béla al III-lea, descoperită anterior. Cu ajutorul acesteia a fost posibilă cartografierea rudelor din Dinastia Arpadiană. Până acum au fost identificate osemintele Anei de Antiohia (1154-1184), prima soţie a lui Béla al III-lea, precum şi osemintele regelui Sfântul Ladislau (1040-1095) şi ale lui Endre Halicsi (1210-1234), al treilea fiu al regelui maghiar Andrei al II-lea.

Cercetătorii deţin şi probe ADN de la János Corvin (1473-1504), fiul regelui Matei Corvin (1443-1490), respectiv de la nepotul său, Kristóf (1499-1505), astfel că se află foarte aproape de posibilitatea identificării rămăşiţelor regelui Matei Corvin.

După analizarea craniului reginei Maria de Napoli (1257-1323) din Dinastia Arpadiană, dintre rămăşiţele descoperite în osuar vor putea fi selectate şi rămăşiţele regilor de Anjou. Pentru acest lucru va fi nevoie, însă, ca cercetătorii să călătorească la Napoli, pentru a preleva mostre din mormintele regale aflate acolo.

Un alt scop al analizării rămăşiţelor de la osuarul din Székesfehérvár este acela de a oferi foştilor domnitori maghiari un loc de veci demn. Pe de altă parte, se doreşte ca în baza prelucrării informaţiilor colectate să se afle mai multe despre domnitorii maghiari.

Cercetătorii de la Szeged au scanat toate craniile, iar în baza acestora va urma şi realizarea unor reconstrucţii faciale. Întrucât informaţiile ADN includ şi culoarea ochilor, respectiv a părului, cei interesaţi vor putea vedea – prin intermediul unor ochelari VR – cum au arătat unii domnitori din Dinastia Arpadiană, se mai arată în material.

Și acum să remintim pe scurt ce s-a întîmplat în România acum un deceniu. Un mare proiect de cercetare similar cu cel al ungurilor, numit „Proiectul Genesis”, coordonat de academicianul Octavian Popescu, a reunit Institutul de Biologie București și universitățile „Babeș-Bolyai” și „Alexandru Ioan Cuza”. Cercetătorii noștri, la fel ca ungurii, au preconizat exhumarea și analizarea osemintelor unor figuri de seamă ale neamului, pentru a stabili dacă sunt chiar ele, și a obține alte informații de preț.

Proiectul implica prelevarea de probe din oseminte aparținînd unor populații maghiare, române, pecenege, cumane, secuiești, care trăiseră începând cu secolul III d.Hr. până la anul 1500 d.Hr. Se mai știa, de asemenea că există resturi osoase care puteau fi atribuite dacilor, iar astfel s-ar fi putut identifica și ADN-ul acestora. Cu toatele, informații extrem de prețioase pentru istoria țării, mai ales că România era cu mult în urma cercetărilor similare făcute în celelalte state europene.

În iunie 2012, a fost deschis mormîntul vechi de 700 de ani al lui Vlaicu Vodă (Vladislav l), de la Curtea de Argeș, și s-au prelevat mostre pentru analiză, operațiuni similare fiind programate pentru alți voievozi din neamul Basarab, inclusiv pentru Mircea cel Bătrîn.

Imediat după acest prim pas, a venit lovitura de măciucă: ministrul liberal al Culturii, Puiu Hașotti, istoric de profesie, a anunțat precipitat că a anulat „din respect pentru ceea ce au însemnat acești domnitori” întreaga operațiune care, culmea, fusese inițiată chiar de ministerul Culturii..

mihai eminescu, ziua lui eminescu, romania, societatea, statul, basarabia

Mihai Eminescu - Studii asupra situației

Un nou program? Va întreba cititorul, devenit neîncrezător prin pompoasele liste de făgăduinţe şi de vorbe mari, câte au văzut pân-acum lumina zilei.

Într-adevăr, nici noi nu suntem tocmai bucuroşi de-a alege, pentru o serie de principii sincer espuse, un nume care-a trebuit, de voie de nevoie, să figureze în fruntea tuturor făgăduinţelor câte nu s-au ţinut. De mult încă am însemnat asemenea izvoade de fericiri promise şi pururea ne-mplinite cu numirea de negustorie de principii, de pretexte invocate pentru a urmări cu totul alte scopuri. Ştim asemenea că un viu sentiment de stat, o conştiinţă întemeiată despre solidaritatea intereselor naţionale, cari sunt şi trebuie să fie armonizabile, nu în opunere unele cu altele, un patriotism luminat şi mai presus de tendenţe înguste mai nu are nevoie de-a formula în teze generale lucruri care se-nţeleg de sine la alţi oameni şi în alte ţări.

Din nefericire însă cată să constatăm că în ţara noastră multe lucruri evidente şi simple nu se mai înţeleg de sine, încât – ca la noi la nimenea – evidenţa însăşi are nevoie de-a fi comparată cu miile de căi strâmbe câte se urmează, pentru a se dovedi că ea este singura linie dreaptă.

Atâtea programe au apărut în ţară la noi de patrusprezece ani încoace, emanate ba de la guverne provizorii, ba de la partizi, ba de la personalităţi politice izolate, şi atâtea decepţiuni amare au urmat tuturora încât orice om cu bun-simţ trebuie să învingă un sentiment de sfială când încearcă a recuceri pentru cuvântul „program” înţelesul lui adevărat de serie de principii mărturisite, împărtăşite sincer de mii de cetăţeni, realizabile.

Ceea ce se cere de la o profesie de credinţe politice este desigur, înainte de toate, ca ea să corespunză cu simţimintele şi aspiraţiunile legitime ale ţării şi să fie adaptată instituţiunilor ei. S-ar putea într-adevăr imagina un sistem de idei politice, folositoare chiar, care să nu fie conforme cu sentimentele şi aspiraţiunile ţării, dar în lumea strictei necesităţi un asemenea sistem n-ar fi cu mult mai mult decât productul unei imaginaţii fecunde. Căci un principiu absolut, netăgăduit de nici un om cu bun-simţ, este că o stare de lucruri rezultă în mod strict cauzal dintr-o altă stare de lucruri premergătoare şi, fiindcă atât în lumea fizică cât şi cea morală, întâmplarea nu este nimic alta decât o legătură cauzală nedescoperită încă, tot astfel aspiraţiunile şi sentimentele sunt rezultatul neînlăturat al unei dezvoltări anterioare a spiritului public, dezvoltare ce nici se poate tăgădui, nici înlătura. O profesie de credinţe politice care ar face abstracţie de linia generală descrisă prin spiritul public nu s-ar deosebi cu mult de scrierile regelui Iacob al Angliei, de Utopia lui Thomas Morus, de Statul ideal al lui Plato, de Contractul social al lui Jean Jacques Rousseau.

Deci, stabilind principiul fundamental că orice politică practică nu poate lucra decât cu elementele cari-i sunt date, iar nu cu cele pe cari şi le închipuieşte a le avea, şi convinşi că idei şi interese, fie cât de diverse, sunt şi trebuie să fie armonizabile pentru ca statul să fie cu putinţă, nici înţelegem, nici avem vreo încredere în mişcări violente sau estralegale şi, mai puţin încă, în conspiraţiuni, deşi aceste din urmă s-au bucurat în trecut de o nejustificată glorie, de laurii pe cari cu uşurinţă-i plăsmuiesc gazetele, de aureola pe cari cei interesaţi o creează cu aceeaşi uşurinţă cu care cei dezinteresaţi o condamnă.

Tăgăduim că pe calea aceasta se poate realiza un adevărat progres, pe care nu-l vedem şi nu-l aprobăm decât în dezvoltarea treptată şi continuă a muncii fizice şi intelectuale. Căci cine zice „progres“ nu-l poate admite decât cu legile lui naturale, cu continuitatea lui treptată. A îmbătrâni în mod artificial pe un copil, a răsădi plante fără rădăcină pentru a avea grădina gata în două ceasuri nu e progres, ci devastare.

Precum creşterea unui organism se face încet, prin superpunerea continuă şi perpetuă de nouă materii organice, precum inteligenţa nu creşte şi nu se-ntăreşte decât prin asimilarea lentă a muncii intelectuale din secolii trecuţi şi prin întărirea principiului înnăscut al judecăţii, precum orice moment al creşterii e o conservare a celor câştigate în trecut şi o adăogire a elementelor cucerite din nou, astfel, adevăratul progres nu se poate opera decât conservând pe de o parte, adăogind pe de alta: o vie legătură între prezent şi viitor, nu însă o serie de sărituri fără orânduială. Deci, progresul adevărat fiind o legătură naturală între trecut şi viitor, se inspiră din tradiţiunile trecutului, înlătură însă inovaţiunile improvizate şi aventurile hazardoase.

Ne putem făli cu drept cuvânt cu probele de vitalitate pe cari le-a dat poporul nostru de cinzeci de ani încoace. E drept că în această periodă de ani aceste probe nu sunt repărţite în mod egal, că unii ani se deosibesc prin un mare prisos de putere intelectuală, bine întrebuinţat, alţii din contra prin o risipă puţin justificată a acelor puteri pe căi improductive, totuşi însă sumând la un loc şi mărimile pozitive şi cele negative, găsim prin mijlocul cărărilor laterale cari sau pierdut în pustiu calea generală a unui progres real, mai cu seamă pe terenul politic.

Farmecul ce ne ţinuse în întuneric şi înapoiare nu era atât de imaterial precum şi-ar închipui cineva la prima vedere. El era, din contra, reprezentat prin un sistem de cetăţi turceşti din stânga Dunării, ale căror ameninţătoare brâie de pământ şi piatră trebuiau dărâmate pentru ca să-nceteze epoca întunericului.

După pacea de la Adrianopol s-au dărâmat în sfârşit şi cele din urmă fortificaţii pe cari Turcia le avea pe malul stâng al Dunării, şi de-odată cu aceasta se ridicară una câte una piedecele de pân-atunci ale negoţului şi agriculturii şi astfel, începând a se dezvolta bogăţiile pământului nostru şi căutându-şi schimbul pe producte apusene, am fost puşi în contact cu civilizaţia, cu ideile Apusului, cari şi-au făcut drum şi s-au răsădit la noi fără nici o greutate, fără nici o împotrivire din parte-ne.

Din capul locului cată să negăm că ar fi existat în ţările noastre o reacţiune în sensul feudal al cuvântului. Din timpul războaielor lui Napoleon I se ivise în ţările noastre un reflex, la început încă slab dar nefalsificat, al înaltei culturi şi lipsei de prejudicii a secolului al XVIII-lea, reflex care avea caracterul acelui secol: un raţionalism strălucit şi spiritual, lipsit de cunoştinţe pozitive.

Zeiţa raţiunii credea în Apus să pună lumea în orânduială numai prin propriul aparat al deducţiunilor logice, ale căror premise nu erau bazate pe nici o experienţă, nici pe organizaţia înnăscută a statului şi a societăţii, ca obiecte ale naturii. Golul nostru intelectual, setos de civilizaţie, a primit fără control, fără cântărire, idei şi bune şi rele, şi potrivite şi nepotrivite, ba naţiunea întreagă, cu prea puţine excepţii, nu vedea că niciodată o vorbă nu poate înlocui o realitate, că niciodată fraza culturii nu e echivalentă cu munca reală a inteligenţei şi mai ales cu întărirea propriei judecăţi, care e cultura adevărată, că niciodată fraza libertăţii nu e echivalentă cu libertatea adevărată, care e facultatea de a dispune de sine însuţi prin muncă şi prin capitalizarea muncii. Nu e o utopie, o mie de utopii populau capetele generaţiei trecute, care-şi închipuiau libertatea fără muncă, cultura fără învăţătură, organizaţia modernă fără o dezvoltare economică analoagă. O serie de fraze ieftine, copiate din gazete străine, din scriitori de a doua mână, din discursurile unor politici trăiţi şi crescuţi în alte ţări, a înlocuit şi înlocuieşte încă în mare parte silinţa de-a învaţa singuri; raţionamente străine, răsărite din alte stări de lucruri, înlocuiesc exerciţiul propriei judecăţi.

Deci tocmai lipsa unei reacţiuni adevărate, raţionalismul foarte strălucitor, dar şi foarte superficial al epocei trecute au făcut ca introducerea tuturor formelor nouă de cultură să se întâmple fără controlul, fără elementul moderator al tradiţiilor trecutului. În loc ca un spirit nou de muncă şi de iubire de adevăr să intre în formele vechi ale organizaţiei noastre, s-a păstrat din contra incultura şi vechiul spirit bizantin, care a intrat în formele nouă ale civilizaţiei apusene.

Nu ceva esenţial, nu îmbunătăţirea calităţii a fost ţinta civilizaţiei române, ci menţinerea tuturor neajunsurilor vechi, îmbrăcate în reforme foarte costisitoare şi cu totul în disproporţie şi cu puterea de producţiune a poporului şi cu cultura lui intelectuală.

Programul publicat în nr-ul de ieri, asupra căruia vom reveni în deosebite rânduri, a răsărit din acest viu sentiment al contrazicerii între fond şi forme care se arată atât de deschis în toate fenomenele vieţii noastre publice.

Chiar dacă epoca formelor goale, care domneşte de douăzeci de ani şi mai bine în ţările noastre, s-ar putea explica, deşi nu justifica, prin cuvântul „epoca de tranziţiune”, e evident că sarcinile cu care tranziţiunea neau încărcat cu asupra de măsură ne dictează în mod serios de-a ne întoarce de pe calea greşită, de-a privi în mod limpede starea adevărată a ţării, de-a judeca în mod mai limpede necesităţile ei.

O schimbare a opinei publice în înţeles conservator se poate constata de mai multe timp încoace.

Foaia noastră, de acum doi ani încă a prezis că ţara, prin tristele experimente la care e supusă de domnia frazei, va ajunge până în sfârşit să fie conservatoare.

În urma acestei preziceri, îndealtmintrelea lesne de făcut, s-a văzut că însuşi liberalii au fost siliţi să recunoască necesitatea unei legi contra uzurei şi a unei alte legi contra înstrăinării pământurilor ţărăneşti. Aceste legi stau însă în flagrantă contrazicere cu însăşi raţiunea de-a fi a liberalismului, care recunoaşte oricărui cetăţean dreptul absolut de-a dispune de bunurile şi de munca sa după propria şi libera sa chibzuinţă. Iată dar că din haosul de idei liberal-cosmopolite, pentru care clasele şi statul nu sunt nimic, iar individul totul, răsare ca din senin necesitatea absolută de existenţă a unei clase asigurate de muncitori agricoli. Nu ne îndoim că mai târziu capetele mai clare dintre liberali vor recunoaşte tot atât de mult necesitatea absolută a proprietăţii mari, care este în toate ţările sprijinul cel mai puternic al neatârnării de carcacter, al celei mai înalte forme a libertăţii omeneşti. Nu o dată în istorie se va confirma adevărul fabulei lui Meneniu Agrippa.

Încheiem aceste şiruri aducând cetăţenilor aminte că nu există nici libertate, nici cultură fără muncă.

Cine crede că prin profesarea unei serii de fraze a înlocuit munca, deci libertatea şi cultura, acelea se prenumără fără s-o ştie între paraziţii societăţii omeneşti, între aceia cari trăiesc pe pământ spre blestemul, ruina şi demoralizarea poporului lor.

„Timpul”, 17 februarie 1880