parcul natural vacaresti

Parcul Natural Văcărești - Fabrica de Viață a Orașului (comunicat de presă)

Asociația Parcul Natural Văcărești anunță lansarea proiectului Parcul Natural Văcărești – Fabrica de Viață a Orașului, proiect derulat cu sprijinul financiar al Active Citizens Fund România, program finanțat de Islanda, Liechtenstein și Norvegia, prin Granturile SEE 2014-2021. Scopul proiectului este dezvoltarea capacității asociației de a atrage sprijin financiar pentru promovarea, conștientizarea și asigurarea de condiții optime de conservare a parcului și a infrastructurii verzi – albastre urbane.

Parcul Natural Văcărești a apărut ca urmare a efortului unui grup de inițiativă alcătuit din organizații neguvernamentale și mass media, și s-a impus pe harta Bucureștiului ca un spațiu dedicat biodiversității, educației și recreerii. Asociația Parcul Natural Văcărești a dat formă acestei inițiative și a reușit să obțină înființarea oficială a parcului prin Hotărâre de Guvern, la data de 10 mai 2016.

De la începutul înființării parcului, proiectele derulate de Asociația Parcul Natural Văcărești (Asoc. PNV) în calitate de organizație fondatoare și de administrator (2017 – 2018) au fost finanțate în totalitate din fonduri private si contribuții individuale. Cu sprijinul companiilor private, al programelor internaționale de finanțare sau al donatorilor individuali, Asoc. PNV a dezvoltat numeroase proiecte de promovare, cunoaștere și conservare a parcului, a ghidat în parc zeci de mii de vizitatori, mobilizând voluntari și grupuri de inițiativă pentru conservarea și promovarea biodiversității și a serviciilor ecosistemice furnizate de aceasta.

Printre cele mai cunoscute proiecte ale asociației amintim: Observatorul Parcului Natural Văcărești, Poteca Biodiversității Urbane, Apa Vie a Orasului, Păsările Orașului, Văcărești MTB Race, Ranger Urban, Cu habitatele curate, Bariera verde – România Plantează, Green City Lab, Văcărești – Rain Garden, Poteca Fluturilor, Pe urmele vidrei sau Rețeaua pentru Natură Urbană.

Printre sponsorii proiectelor Asociației Parcul Natural Văcărești amintim: Alpha Bank, Konica Minolta, La Fântâna, Kaufland, Orange, Enel România, Fundația Comunitară București, Petrom S.A., Glovo, LIdl, Sun Plaza România, Fundația GlobalWorth, Apa Nova sau Banca Transilvania.

Odată cu preluarea administrării parcului de către Primăria Municipiului București, parcul intră într-o noua etapă, cu decizii administrative și acțiuni necesare pentru integrarea zonei în țesătura urbană, atât din punct de vedere natural (conectarea habitatelor cu exteriorul parcului), cât și pentru cetățenii cartierului și orașului. Rolul Asociației Parcul Natural Văcărești se schimbă devenind, pe lângă unul de promovare și conștientizare, și unul de supraveghere a felului in care administrația locală va asigura un management eficient și activ.

Declaratie Dan Barbulescu, Director Asoc. PNV

„Odată cu integrarea Parcului Natural Văcărești în structura administrativă a Primăriei Municipiului București, rolul asociației noastre se schimbă, dezvoltând din ce în ce mai mult proiecte de sprijin și supraveghere a administrației publice în rolul său de a organiza un management eficient și activ pentru parc. În paralel, vom continua proiectele de promovare și conștientizare a biodiversității oferite de parc, ducând misiunea noastră dincolo de marginile parcului, în direcția promovării și conservării zonelor naturale urbane, ca spații de servicii ecosistemice. Fabrica de Viață a Orașului este un proiect de dezvoltare organizațională dar și o metaforă pentru ilustrarea contribuției zonelor naturale sau cu potențial natural din orașe la bunăstarea comunităților”.

Proiectul Fabrica de Viată a Orașului se întinde pe o perioadă de 12 luni și va permite, prin activități de training, consultanță, comunicare și promovare, dezvoltarea unui departament de fundraising al Asociației Parcul Natural Văcărești. Acesta va activa pentru atragerea de sprijin financiar pentru proiecte adaptate contextului nou: promovarea parcului si a serviciilor ecosistemice oferite de acesta, promovarea biodiversității urbane, sprijin pentru dezvoltarea de inițiative și politici publice pentru natură dar și supravegherea autorităților publice locale în misiunea lor de a planifica și dezvolta infrastructura verde-albastră a orașului, ținând cont de nevoile naturii și ale oamenilor în contextul schimbărilor climatice și al extinderii galopante al orașelor.

Despre Programul Active Citizens Fund România

Programul Active Citizens Fund România este finanțat prin Granturile SEE 2014-2021. Obiectivul general al Granturilor este de a reduce disparitățile economice și sociale și a consolida relațiile bilaterale dintre cele 15 state beneficiare și statele donatoare (Islanda, Liechtenstein, Norvegia). Programul este administrat de către consorțiul compus din Fundația pentru Dezvoltarea Societății Civile, Fundația pentru Parteneriat, Centrul de Resurse pentru Comunitățile de Romi, Fundația PACT și Frivillighet Norge, care acționează în calitate de Operator de Fond desemnat de către FMO – Oficiul Mecanismului Financiar al Granturilor SEE și Norvegiene. Active Citizens Fund România vizează consolidarea societății civile și a cetățeniei active și creșterea capacității grupurilor vulnerabile. Cu o alocare totală de 46.000.000 euro, programul urmărește dezvoltarea pe termen lung a sustenabilității și capacității sectorului societății civile, intensificând rolul său în promovarea participării democratice, a cetățeniei active și a drepturilor omului și consolidând în același timp relațiile bilaterale cu statele donatoare Islanda, Liechtenstein și Norvegia. Pentru mai multe informații despre Active Citizens Fund în România, vă rugăm accesați www.activecitizensfund.ro.

Pentru mai multe informații despre Granturile SEE și Norvegiene, accesați www.eeagrants.ro.

Despre Parcul Natural Văcărești:

A fost înființat în anul 2016, prin Hotărâre de Guvern, ca urmare a unei inițiative civice a asociațiilor Ecopolis, Salvați Delta, Kogaion și a revistei National Geographic. În anul 2014, grupul de inițiativă a decis înființarea Asociației Parcul Natural Văcărești, pentru o mai bună coordonarea a campaniei de promovare a înființării parcului.

Parcul este o zonă umedă dezvoltată natural pe locul unui șantier demarat și abandonat în perioada comunistă. Măsoară o suprafață de 183 ha. Are o biodiversitate bogată, surprinzătoare pentru spațiul urban, reprezentată de specii și habitate, unele de interes comunitar și de un peisaj natural inedit pentru aglomerările urbane. Parcul Natural Văcărești este actualmente administrat de Primăria Municipiului București printr-o structură de administrație de sine stătătoare.

Despre Asociația Parcul Natural Văcărești

A luat ființă în anul 2014. A finalizat campania publică de înființare a parcului cu același nume, parc pe care l-a administrat între 2017 și 2018. Viziunea asociației este ca natura să devină o componentă majoră a infrastructurii urbane, cu rol esenţial în optimizarea calităţii vieţii oamenilor, prin facilitarea accesului populației la recreere sănătoasă şi educație ecologică. Asociația desfășoară proiecte de informare și educație pentru mediul înconjurător, acțiuni de monitorizare și conservare a biodiversității și facilitează accesul publicului la natura urbană prin programe de cunoaștere.