afacerea skoda, lectia de istorie

LECȚIA DE ISTORIE – 21 martie; Afacerea Skoda

La data de 21 martie 1933 prin interpelarea parlamentară a deputatului țărănist Nicolae Lupu, se dezvăluia public implicarea a numeroși oameni politici în „Afacerea Skoda”, o afacere privind contractarea unor comenzi de armament, în condiții total dezavantajoase pentru România.

Trebuie amintit că „Afacerea Skoda” a fost un puternic scandal politico-financiar care a zguduit viaţa politică din România interbelică, iar la baza lui a stat un contract pentru înzestrarea armatei române cu armament, contract semnat în 1930 de guvernul Maniu cu Uzinele de armament Skoda din Cehoslovacia.

Stipulat în netă defavoare faţă de statul român, contractul a provocat o puternică criză politică, scoțând la iveală corupția generalizată din aparatul administrativ al Statului, starea extrem de precară a Armatei Române, dar și violarea secretelor de stat, ori implicarea politicienilor până la nivelele cele mai înalte, totul culminând cu implicarea regelui Carol al II-lea şi a camarilei regale în această afacere.

regele carol al II-lea, carol al doilea

Regele Carol al II-lea

Cazul a scandalizat opinia publică românească şi a fost cap de afiș pentru mai mulţi ani de la izbucnirea lui, având în final un efect devastator asupra încrederii populaţiei în instituţiile statului, în contextul în care Europa se afla în plin proces de înarmare şi în pragul izbucnirii celui de-al Doilea Război Mondial.

Dar pentru a înțelege mai bine efectele acestui scandal trebuie amintit că în acea perioadă în România nu exista o industrie de armament autohtonă, iar statul era obligat să apeleze la furnizori externi, care practicau preţuri foarte mari în raport cu posibilităţile financiare ale României din acea perioadă. Astfel, în martie 1930, Ministerul Apărării a semnat un contract de furnizare de armament cu Uzinele Škoda, chiar dacă după cum avea să susţină mai târziu Iuliu Maniu, guvernul naţional-ţărănesc prezidat de el avea deja un plan de modernizare şi înarmare cu mult înainte de această dată.

iuliu maniu

Iuliu Maniu

Numai că în 1931, la un an de la perfectarea contractului, de data aceasta sub guvernul Iorga, apar primele indicii de nereguli, iar noul ministru al apărării,generalul Constantin Ştefănescu Amza, un apropiat al regelui Carol al II-lea, constată că echipamentul furnizat nu corespunde standardelor armatei şi solicită sistarea temporară a comenzii.

Nemulţumită, conducerea Uzinelor Škoda îl acuză pe Amza că încearcă să saboteze contractul , iar în ciuda diferendelor existente și mai ales la insistențele regelui Carol al II-lea , contractul se derulează în continuare.

Numai că scandalul reizbucneşte în primăvara lui 1933, când la data de 21 martie, deputatul Nicolae Lupu ține un discurs în Camera Deputaţilor în care face publică „Afacerea Škoda”.

Constantin Ştefănescu Amza

Constantin Ştefănescu Amza

Imediat după acest discurs, poliția se sesizează și face numeroase percheziții , iar într-un seif din biroul lui Bruno Seletzki, reprezentantul Uzinelor Škoda la București, sunt găsite mai multe documente militare secrete din Arhiva Ministerului Apărării, cu privire la sistemul naţional de apărare, dar și documente despre contractele statului cu alţi furnizori de armament.

Pe lângă acestea sunt descoperite și liste cu sume mari de bani alocaţi unor nume codificate care ulterior se va dovedi că aparțin unor importanți oameni politici, dar si a unor persoane din conducerea Armatei.

Astfel, scandalul se extinde rapid, iar pe 24 martie este arestat Bruno Seletzki, iar în aceiași zi generalul Sică Popescu, din Corpul I Armată, se sinucide, ulterior stabilindu-se că el era implicat direct în această afacere.

Nicolae Lupu

Nicolae Lupu

La mai bine de un an de izbucnirea scandalului, după numeroase interpelări parlamentare, scandaluri politice şi discursuri furibunde, se materializează comisia parlamentară însărcinată cu anchetarea afacerii Škoda.

Cu toate acestea, cercetările au durat foarte mult, până în decembrie 1934, iar raportul nu a apucat să intre în Parlament în ultima şedinţă a anului şi s-a amânat pe motiv de „vacanţă de iarnă”.

La reluarea activităţii parlamentare, s-a încercat scoaterea din discuţie a raportului, s-au tărăgănat din nou lucrurile, pe fondul scandalurilor dintre politicieni şi partide. Raportul comisiei a intrat în discuţie abia în martie 1935, iar in urma numeroaselor discuții s-a stabilit că răspunzător pentru întreaga afacere a fost făcut guvernul PNŢ din 1930, prezidat de Iuliu Maniu. Dezbaterile care au urmat prezentării raportului comisiei parlamentare, au durat mai mult timp si s-au delimitat doar la o critică aspră la adresa PNŢ şi a lui Iuliu Maniu.

Desigur, țărăniștii au ripostat acuzând liberalii de orchestrarea întregului scandal împotriva partidului şi a liderului său, Iuliu Maniu, care a argumentat că a fost de buna credinţă, subliniind planurile guvernului său și dorinţa PNŢ de a grăbi înarmarea ţării, în contextul unei Europe în plină campanie de înarmare, în frunte cu Germania, dar şi a pretenţiilor tot mai revizioniste ale Ungariei.

A consemnat pentru dumneavoastră Lecția de Istorie.

dac mare magistru, mag de la istru

Magda Mănescu - Dac Mare Magistru (Mag de la Istru) pe Arcul de Triumf al lui Constantin cel Mare

Revenind la statuile noastre, psihologii, analiștii comportamentali FBI și trupele antitero, maeștri zen și negociatorii, folosesc deseori arta de a-l citi pe partenerul de dialog, aflat în față lor. Gesturile mâinii și ale brațului au un simbolism al lor aparte. Astfel brațul înseamnă forță, putere, ajutor acordat, distribuire, mână a dreptății. Brațele ridicate în liturghia creștină: chemarea harului, deschiderea sufletului către binefacerile dumnezeiești. În situații de conflict: predare, supunere, chemare la clemență. Mâna simbolizează activitate, dominare și putere. Mâinile în șolduri sau mișcări largi: împăunare prin mărirea corpului. Gesturi ale mâinii cu părul – jocul cu o șuviță, aranjarea părului, trecerea mâinii prin păr – sunt tot gesturi de împăunare, autoetalare erotică dacă, în plus, privirea susține gestul, căutând ceva în jur și oprindu-se scurt pe chipul persoanei de sex opus, uneori cu zâmbet. Mâinile ținute la spate: reținere, așteptare. Statuile de daci apar, în majoritatea lor, cu mâna stângă „suspendată” într-o eșarfă. Acest fapt simbolizează de fapt „suspendarea” celuilalt sens al Forței Vieții (cataclismul; judecata de apoi), nedorit și „întârziat” pe cât se poate. De asemenea, la aceste statui de daci, personajele – în marea lor majoritate – își țin mâna stângă cu mâna dreaptă (să „nu scape” cumva schimbarea de sens a cursului lumii). În arta de a-l citi pe partener, apucarea unei mâini cu cealaltă, însoțită de capul înălțat, bărbia împinsă înainte este un gest de superioritate și încredere (se folosea doar de către familia regală, ofițerii superiori neînarmați, directorul școlii în curte). Dacii apar în aceste atitudini, cu piciorul drept împins înainte, deoarece ei erau Marii Magiștrii (magii de la Istru), făcători ai legii nemuririi (Codul Get). Când una din palme apucă încheietura celeilalte mâini, avem de-a face cu frustrarea și stăpânirea de sine (de fapt, își ține mâna să nu lovească; vor să oprească cataclismul, sau Forța Vieții de celălalt sens ce va să vină; brațul era ținut într-o eșarfă (fular), de unde „șarf” sau lovitură cu dosul palmei – așa vom primi lovitura cataclismului peste bot). Ridicarea palmei pe braț indică o creștere a frustrării și furiei, sau o încercare de ascundere a nervozității („țin-te bine!”).

Diferența dintre dreapta și stânga e un simbolism impus corpului și diferit în funcție de culturi, cu toata universalitatea diferenței impusă de triumful Occidentului.

Simbolismul mâinii drepte: favorabilă, forță, îndemânare, masculină, ordine, muncă, fidelitate, autoritate, ierarhie, stabilitate, tradiție, autosatisfacție. Stânga este nefastă (sinistră), feminină, nocturnă, satanică, dezordine, incertitudine, nemulțumirea, mișcarea, revendicarea, căutarea progresului, inovația, riscul. Dreapta simbolizează și sensul bun al vieții în materie – care trebuie să dureze cât mai mult, iar stânga reprezintă cataclismul pe care îl chemăm singuri, datorită așa zisei civilizații care scoate fierul la suprafața planetei. Securea războiului trebuie să stea îngropată în pământ. Vom atrage magnetic sfârșitul nostru și al civilizației noastre neascultând Legea Codului Get a Magilor de la Istru.

Mai cunoaștem și întâlnim Calea Mâinii Stângi și Calea Mâinii Drepte (The Left-Hand Path and the Right-Hand Path). Toata lumea presupune că aceste tradiții străvechi se ocupă cu vrăjitoria, demonologia și alte arte obscure. Realitatea este cu totul alta. Adepții acestor tradiții sunt oameni obișnuiți, dar cu alte vederi și opinii în privința divinului și a modului de contact cu acesta. Nu există o definiție strictă a ce conține „calea mâinii stângi” sau „calea mâinii drepte”. Cei doi termeni se referă la dihotomia dintre două filosofii opuse (așa, ca și sensurile Forței Vieții; noi credem că viața curge într-un singur sens, dar se pare că după un timp aceasta se va opri și va porni în sens invers pentru un timp, fapt care va duce la spargerea tiparelor vieții, a formei corpurilor) care se regăsesc în tradiția esoterică. În unele definiții „Calea Mâinii Stângi” se ocupă cu magia neagră, iar „Calea Mâinii Drepte” se ocupă de magia albă. În definiții mai recente, care se bazează pe termenii folosiți în Tantra, „Calea Mâinii Drepte” (The Right-Hand Path – RHP) este văzută ca o definiție pentru acele grupuri care se ocupă de magie, adoptând coduri etice specifice și convenții sociale. În același timp, „Calea Mâinii Stângi” adoptă atitudinea opusă, expunând încălcarea tabuu-urilor și abandonând setul de valori morale obișnuite.

Unii ocultiști practicanți susțin că oricare dintre căi este bună, întrucât conduce spre același rezultat și scop. Ce înseamnă aceste căi și ce presupune alegerea lor? Sacrificii, demonologie, magie neagră? Sataniștii sunt de obicei asociați acestor grupuri. Câteodată în această „oală” intră tantrismul, dar și mișcarea New Age și neo-păgânismul. Pentru a înțelege începuturile acestor căi trebuie să înțelegem simbolismul care a stat la baza lor. Ce înseamnă opoziția stânga/dreapta? Linia dreaptă poate fi simbolizată prin săgeată, rază, coloană, ploaie, spadă; ea însăși simbolizează comunicarea de la cauză la efect, de la increat la creat.

În Biblie, a privi la dreapta înseamnă a privi dinspre apărător; acolo îi este locul, după cum acolo va fi locul celor aleși la Judecata de Apoi (dacul pe care l-am descoperit pe trofeul original de la Adam – Clisi se află sub brațul drept al zeului [„De-a dreapta Tatălui!”]; de aceea ei se declarau Nemuritori), păcătoșii mergând spre stânga. Stânga este direcția infernului, dreapta cea a paradisului. Unele comentarii rabinice spun că primul om (Adam) era nu numai androgin, ci bărbat pe partea dreaptă și femeie pe cea stângă. Dumnezeu l-a despicat în două atunci când a creat bărbatul și femeia. Evul Mediu creștin nu a scăpat de această tradiție, potrivit căreia, partea stângă ar fi cea femeiască, spre deosebire de cea dreaptă care ar fi bărbătească. Fiind femeiască, stânga este, după unele prejudecăți antice, nocturnă (Fecioara Neagră și Negru Vodă) și satanică, în timp ce dreapta este diurnă și divină. De aceea, slujbele negre pretind ca semnul crucii să fie făcut cu mâna stângă, iar diavolul îi înseamna la ochiul stâng pe copiii ce-i sunt încredințați, cu unul din coarnele sale.

O gravură din „Compendium Maleficorum” de R.P.Gucci (Milano, 1626) îl arată pe Satana stigmatizându-și noii adepți cu semnul său deasupra pleoapei stângi și făcându-i astfel orbi la lumina divină și văzători numai la propria lumină. La greci, partea dreaptă este cea a brațului care ține lancea (Eschil). Povestirile bune apar dinspre dreapta; aceasta simbolizează forța, îndemânarea, succesul. Cuvântul latin „sinister” (stânga) a dat în franceză „sinistre” (sinistru; pentru că schimbarea de sens va fi ceva sinistru pentru omenire, din cauza fierului magnetic din sânge și al fenomenului de histerezis). La celți („Cel – T”, sau „Cei creați de Tatăl”), noțiunile de stânga și dreapta au aceeași valoare ca și în lumea antică, în sensul că dreapta este favorabilă, de bun augur, iar stânga este nefastă, rău prevestitoare (vine judecata; progresul civilizației o atrage magnetic). Uneori scriitorii antici se contrazic: după Posidonius, galii își proslăveau zeii întorcându-se spre dreapta; Plinius susține contrariul. Dar singura deosebire valabilă între stânga și dreapta este, în afara de punctele cardinale est și vest („V-est”, sau „Estul răsturnat”), sensul mersului soarelui: este drept ceea ce merge în aceeași direcție cu soarele. În sistemul de orientare celtic, observatorul se așează cu fața la răsărit, ceea ce plasează dreapta la sud și stânga la nord. Soarele urcă și coboară, iar nordul și sudul au fost asimilate acestei concepții. La amerindieni, în templul incaș Coricancha de la Cuzco, efigia este sinonimă cu stânga, iar trei, numărul masculinității, este sinonim cu dreapta. Mâna dreaptă este simbol al ordinii, bunului simț, muncii și fidelității, iar mâna stângă simbol al dezordinii (cataclismul; lumea amestecată), incertitudinii, exprimând variațiile conștiinței omenești. Potrivit unui obicei funerar dogon, mortul este întins pe partea dreaptă dacă este bărbat și pe partea stângă dacă este femeie. În schimb, în Extremul Orient, partea stângă este cea care pare favorabilă (după cataclim, oamenii care vor scăpa (câteva procente mici) vor trăi câteva sute de ani și vor prinde așa zisa Epocă de Aur a omenirii. De aceea credința creștină așteaptă „viața ce va să vie”). În Yunnan, de exemplu, Dto Mba Shi Lo, fondatorul șamanismului la populația mo-so, se naște din partea stângă a mamei sale, ca toți eroii și sfinții.

În China, antiteza dintre stânga și dreapta nu constituie o opoziție absolută, devreme ce, aici ca pretutindeni în Extremul Orient, cei doi termeni sunt determinați de yin și yang, care nu sunt opozabili. Atâta timp cât chinezii nu opun religia magiei, puritatea impurității și sacrul profanului, nici dreapta, care este consacrată cel mai adesea activităților terestre și operelor profane, nu este rivala stângii. Stânga este partea onorabilă, ea reprezintă cerul (cu necunoscutele sale, nevăzutele), deci este yang; iar dreapta reprezintă pământul și yin. Yin aparține femeii, iar yang bărbatului. În relațiile umane din China, dreapta și stânga reglementează protocolul și prioritățile: bărbații salută cu stânga, femeile cu dreapta, se dăruiește cu stânga, se primește cu dreapta. Zeița soarelui Amaterasu s-a născut din ochiul stâng al lui Izanagi, iar luna s-a născut din ochiul lui drept. În India, în cursul deplasărilor rituale, întoarcerile de la stânga la dreapta erau considerate faste, pe când celelalte erau nefaste, fiind realizate decât în ceremoniile funebre. Ședințele de magie neagră acordă și ele prioritate stângii, se înaintează cu piciorul stâng, se expune partea stângă în dreptul focului etc.

În tradiția creștină, occidentală, dreapta are un sens activ, în timp ce stânga este pasivă. De aceea, dreapta va semnifica viitorul, iar stânga trecutul, pe care omul nu-l poate controla. În sfârșit, dreapta posedă o valoare benefică, iar stânga una malefică. În concluzie, am putea spune că această „cale a mâinii stângi” privește individualismul, iar „calea mâinii drepte” privește grupurile. Pe „Calea Mâinii Stângi” putem întâlni luciferieni, yoghini, șamani, tantrici și gnostici. Aceasta se reveleaza în vest prin satanismul laveyan și setian și în est prin tantrism. Pe „Calea Mâinii Drepte” vom întâlni adepții crezurilor New Age și ai neo-păgânismului: wicca, druidism, kemetism. Dacă prin sabia lor cu vârful întors (sica, sau în bustrofedon „ics – A” – sau AX; Secera sau „S – e – Cer – A” [„la două capete”]), prin căciula cu vârful întors (boneta frigiană – care „frige”), prin ciocul întors al păsării (sceptrul; Gaya Vultureanca), prin ghiarele întoarse ale Gayei („ghiaurii”; Gaeții, Geții, Fii Mamei Gaya Vultureanca), prin cârligul păstorului (la faraonii geți egipteni) și prin lupoaica dacică – zisă capitolină – cu capul întors (care alăptează gemenii divini, dar la un moment dat întoarce capul și mușcă din ei; lupul natural nu întoarce capul), magiștrii – adică magii de la Istru – ne trasmiteau faptul că, mai devreme sau mai târziu, „ne vom întoarce la origini”, adică în epoca de piatră (filozofală – n. red.), tot așa prin suspendarea unui braț într-o eșarfă („șarf” = lovitură cu dosul palmei) geto-dacii ne transmit mesajul clar, că acest cataclysm cosmic periodic poate fi suspendat pentru un timp, poate fi „amânat”. Pentru aceast trebuie să trăim într-o civilizație a lutului, pietrei și lemnului, renunțând la fier și alte metale magnetice, ce atrag și grăbesc sfârșitul. De asemenea, trebuie să ținem posturile prevăzute de religia creștin – ortodoxă, devenind mai anemici (fără mult fier în sânge; așa zișii Oameni de Lemn sau Oameni Verzi – Verde Împărat). Securea războiului (din fier) ar trebui îngropată în pământ (conform vechilor legi). De aceea la strămoși acoperișurile caselor nu erau metalice, ci se făceau din olane (țigle), șiță („ița lui Ș”, înțelesul științei șerpilor; șindrilă („Ș – Indra” (Zeul Zeilor în Vede), sau „indrilă”), paie, stuf, sau ardezie („arde – zi – A”, sau Ziua lui A, când vom trece prin foc). Se știa că avem de-a face cu „Fier – ăst – Rău”, iar noi, odată născuți în materie, suntem pe Calea Robilor (un alt nume al galaxiei noastre, cunoscute ca și Caleea Lactee (ce urmează să bată putineiul, spre smântânirea laptelui) și mergem „precum boii la tăiere” în roata sorții noastre. Prin simbolismul lor, statuile dacilor „vorbesc” încă, după două mii de ani, de prin toate vitrinele muzeelor lumii, pe unde se află. Totul este să „știm” să ascultăm aceste mesaje simbolice unicat ce au fost cuprinse în marmură scumpă și în porfir, în imaginea unor mari magi de la Istru (Marii Magiștrii).

A consemnat pentru dumneavoastră Magda Mănescu.

sarmisegetuza regia, daci, cuiul dacic

Misterele de la Sarmizegetusa Regia - Cuiul dacic care nu ruginește și orașul subteran

Sarmizegetusa Regia, capitala Daciei, continuă să ascundă mistere neelucidate. Dincolo de rolul templelor dacice, de ritualurile ieșite din comun ale lui Zamolxe și Deceneu, de miturile asociate cu originea geților, în ruinele cetății, ștearsă de pe fața pământului în urma unui cataclism necunoscut, au fost descoperite o serie de vestigii care uimesc lumea științifică, de la cuiul care nu ruginește la câmpul magnetic din aria cetății.

Sarmisegetuza Regia

Sarmisegetuza Regia

Sarmizegetusa Regia (cea regească) a fost capitala și cel mai important centru militar, religios și politic al statului dac înainte de războaiele cu Imperiul Roman. A fost nucleul unui sistem defensiv strategic format din șase fortărețe dacice din Munții Orăștiei, folosit de Decebal pentru apărare contra cuceririi romane.

Cercetările arheologice au dus la descoperirea a şapte temple (două circulare, cinci patrulatere) în Sarmizegetusa Regia, pe două mari terase: a X-a, respectiv a XI-a.

Andrei Vartic

Andrei Vartic

Dincolo de vestigiile clasice – de ziduri, temple și urmele locuirii acestei cetăți, publicistul Andrei Vartic (1948 – 2009) a descoperit, în anii 1990, un artefact învăluit în mister – „cuiul dacic care nu rugineşte”.

Andrei Vartic a descris cuiul dacic în mai multe lucrări științifice, publicate în Moldova. Cuiul dacic vechi de două milenii a fost cercetat la Institutul de Metalurgie de la Bălţi, iar experții au descoperit, cu uimire, că acesta nu ruginea, fiind alcătuit din alfa-fier pur de 99,97%.

Până la ora actuală sunt cunoscute în lume numai două exemple de astfel de fier antic: stâlpul de fier de la Delhi şi un disc din Mongolia, datat din secolul IX, cercetat atât în laboratoarele de la NASA cât şi la Universitatea Harvard. Specialiştii spun că procesul modelării unui obiect din fier pur este mult mai complicat chiar decât obţinerea lui, dată fiind posibilitatea introducerii în el a unor impurităţi.
Cum de au avut acces dacii la o asemenea tehnologie, cum au reușit să aducă un asemenea procent de puritate a metalului rămâne în continuare un mister și după 2000 de ani.

Dacii ne-au lăsat mostre de „civilizaţie” extraordinară dintre care amintim de:

– Betoane perfecte nedistruse de timp, apă şi intemperii de peste 2000 de ani;

– Metalurgie mai avansată decât cea din zilele noastre – cuie care nu ruginesc de 2000 de ani, calupuri de fier de 40 kg, când romanii nu puteau să topească în cuptoarele lor bucăţi mai mari de 25 kg;

– Modelele matematice de la Grădiştea Muncelului şi desigur cele Topografice, prin aşezarea „aşa-ziselor cetăţi” din Munţii Sureanului, Cindrelului, Perșanilor (Racoş) într-o ordine perfect geometrică de invidiat chiar şi azi.

Grădiştea Muncelului

Grădiştea Muncelului

Câmpul magnetic de la Sarmizegetusa Regia

Napoleon Săvescu

Napoleon Săvescu

Un alt cunoscut cercetător, medicul Napoleon Săvescu, pasionat de dacologie, prieten al basarabeanului Vartic şi fondator al fundaţiilor „Dacia Revival International Society” şi „The Romanian Medical Society of New York”, lansa în anii 2000 teoria existenței unui camp magnetic în zona cetății.

În jurnalul său de călătorie din iunie 1998, Napoleon Săvescu afirma că a descoperit acest efect din întâmplare, în timp ce investiga ruinele de la Sarmizegetusa Regia.

„Coborâm spre Sarmisegetusa Regia, acolo unde m-a urmărit, nu de mult, blelstemul lui Zalmoxis: <>. Acolo unde casetofonul nu mai mergea, bateriile se consumasera aşa, peste noapte, filmul din aparatul de fotografiat se terminase si el <>, aparatul de fotografiat al lui Tudor <> și el, iar eu ma gândeam <>, cum de totul se strică tocmai la mine? De fel nu sunt superstiţios, aşa ca îmi rămăsese numai <> drept cauză, cu toate că se poate lua în considerare şi câmpul magnetic formidabil din zonă”, relata Napoleon Săvescu.

Sarmisegetuza Regia

Sarmisegetuza Regia

O altă teorie controversată, asociată Sarmizegetusei Regia, a fost enunțată de fostul general Vasile Dragomir care, în anii 1990, afirma existența unui oraş subteran care s-ar întinde pe 200 de kilometri pătraţi şi ar cuprinde şi celelalte aşezări antice din Munţii Orăştiei.

Vasile Dragomir

Vasile Dragomir

Într-o serie de articole scrise în presa vremii, Dragomir afirma că descoperirea ar fi fost făcută de armata română care căuta locuri pentru a construi unităţi militare.

„Aici se afla un colos al unei civilizaţii vechi de peste 10.000 de ani. Este o civilizaţie materializată prin ceva caracteristic numai lor. Eu mă pricep la două lucruri: ştiinţă concretă, în cazul meu, geodezie – cartografie, şi milităria. Eu odată am demonstrat, prin măsurători concrete, profesional făcute, cu aparatură precisă, că dacii aveau cunoştinţe astronomice, cum numai la maya le-am mai întâlnit. Capitala Daciei – Dragomir militaru vorbeşte -, este undeva de la Hîrtoape, niţel mai sus, spre Comărnicel, pe drumul lui Hud. Noi am găsit sus, la Hîrtoape, în afară de elemente militare construite pe teren, şi elemente subterane, care după părerea mea ii proiectează pe daci că ducând un fel de război ca în Vietnam! Dacii noştri erau foarte buni luptători şi pe dedesubt, de aceea, chiar dacă nu este numai părerea mea, se vorbeşte că în zona Cioclovina sunt nişte peşteri ciudate, interesante, puţin explorate. Am fost în unele..”, relata Dragomir, citat în jurnalul lui Napoleon Săvescu.

muzeul national de arta al romaniei, mnar, balada mesterului manole

Muzeul Național de Artă al României - Spectacol „Balada Meşterului Manole"

Sâmbătă 25 martie, ora 16:00

Viorica Vatamanu revine la MNAR! Vă invităm să (re)descoperiți minunata legendă a Meșterului Manole într-un spectacol emoționant în regia lui Gavriil Pinte. 

Evenimentul se va desfășura printre frescele și icoanele din sala dedicată lui Neagoe Basarab, în Galeria de Artă Veche Românească.

Accesul se face în limita a 20 de persoane, cu achitarea biletului de intrare în Galeria Națională, fără programare prealabilă.

muzeul antipa, garofita pietrei craiului

Muzeul Național de Istorie Naturală „Grigore Antipa” - EVENIMENTE SPECIALE: Ateliere de desen și pictură Art Antipa - Garofița Pietrei Craiului

Muzeul Național de Istorie Naturală „Grigore Antipa” și Belladona Art vă invită să-i aduceți pe cei mici la o întâlnire cu Arta, în cadrul Atelierelor Art Antipa 2023!

Atelierele de desen și pictură Art Antipa oferă copiilor o modalitate distractivă de a învăța noțiuni din lumea zoologiei prin intermediul artelor plastice, dezvoltând în același timp și creativitatea, ingeniozitatea, simțul estetic și spiritul de observație al celor mici.

Grupa de vârstă:
Programul este destinat copiilor cu vârste cuprinse între 6 și 12 ani.
Atelierele de desen și pictură Art Antipa se desfășoară sâmbătă, între orele 10:15 – 11:30 în Sala Atelier a Muzeului Antipa.

Modulul „Fragmente de primăvară”
11 – 25 martie 2023

Tema 2 (18 martie 2023) – Garofița Pietrei Craiului
Cu siguranță Zeița Primăverii, Flora, care ne aduce primăvara în fiecare an, nu putea fi învăluită decât în minunatele garofițe delicate ce ne colorează anotimpul preferat. Flora este unul dintre personajele compoziției „Primăvara” și este pictată de Sandro Botticelli în stil renascentist. În cadrul acestui atelier vom picta garofițe parfumate și vom discuta despre personajele prezente în faimoasa operă de artă: Venus – zeița frumuseții, Flora – zeița primăverii, Zefir – zeul vântului, Mercur – mesager al zeilor, Cupidon – care țintește cu o săgeată a iubirii, cele Trei Grații – însoțitoarele lui Venus etc.

Nicolae Grigorescu

Nicolae Grigorescu, a pictat Războiul de Independență și a devenit pictorul naţional al României

Alexandru Vlahuță spunea următoarele despre Nicolae Grigorescu: „Nu ştiu dacă mai e pe lume vreo ţară al cărei pitoresc să se oglindească aşa de limpede şi de puternic în opera unui artist; ceea ce pot spune e că Grigorescu, înfăţişând cum a înfăţişat, pe pânzele lui, podoabele şi sufletul patriei noastre, a făcut cu aceasta neamului nostru unul dintre acele preţioase daruri care iau loc între puterile active ale unei naţiuni.

Alexandru Vlahuță

Alexandru Vlahuță

Nicolae Grigorescu s-a născut la 15 mai 1838, în satul Pitaru, comuna Potlogi din judeţul Dâmboviţa, fiind cel de-al şaselea copil din cei şapte pe care familia Ion şi Ruxandra Grigorescu îi avea. Tatăl său Ion Grigorescu era de profesie notar, iar mama sa, Ruxandra, croitoreasă. Micul Nicolae avea doar cinci ani când tatăl lui a murit, lăsându-i pe cei mici cu lipsuri şi nevoi. Mama, croitoreasă de meserie, a considerat că le va fi mai bine copiilor la Bucureşti, aşa că, în scurt timp de la moartea tatălui, întreaga familie pleacă la Bucureşti, unde se stabileşte la o mătușă din Mahalaua Cărămidarilor. „…Din umbra aceasta, din cuibuşorul acesta ascuns în fundul unei mahalale din marginea Bucureştilor s-a ridicat marele Grigorescu… Singur s-a ridicat. Era un copil delicat, sfios, care se uita în juru-i cu ochii pururea proaspeţi ai nevinovăţiei, ai acelei naivităţi divine care a fost farmecul puterii lui şi care niciodată nu l-a părăsit”, îl descria mai târziu Alexandru Vlahuţă.

Frumoșii ani ai copilăriei

Nicolae şi-a petrecut anii copilăriei pe la mai mulţi meşteri zugravi, cum au fost Gheorghe Puiu din Olari, la fratele acestuia, Dragomir şi mai apoi la Naie Pantelimonescu, un pictor bisericesc celebru.

Nicolae Grigorescu, Roșiori călare

Nicolae Grigorescu, Roșiori călare

Iar pe la vârsta de zece ani, a intrat în ucenicie la un iconar celebru în epocă: Anton Chladek. A stat doi ani la el, unde a cunoscut oameni din înalta societate, dar mai ales fineţea realizării miniaturilor. După doi ani s-a întors acasă, pregătit să devină stâlpul familiei: „[…] am început să fac singur iconiţe. Era vară. Duminica mă duceam la obor. Îmi aşterneam hăinuţa jos, îmi întindeam marfa pe ea şi-mi aşteptam muşterii, ca orice negustor. Treceau femei sărace, oameni de la ţară, mă întrebau cine le-a zugrăvit, le spuneam că eu… şi cumpărau, bieţii oameni, ziceau că-s icoane cu noroc, de la copil nevinovat. Doamne, cu ce bucurie am venit eu acasă după cea dintâi afacere a mea! Făcusem vreo zece sorcoveţi, şi când i-am pus mamei în mână, s-a uitat la bani, apoi la mine, şi m-a întrebat îngrijată de unde-s – că eu lucrasem pe ascuns icoanele. Când i-am spus, m-a sărutat, a dat să zică ceva, şi s-a întors repede cu faţa spre fereastră, că-i venea să plângă. Aceea a fost, poate, cea mai fericită zi din viaţa mea. Eram mare – aduceam parale în casă, bucurie la ai mei, cu munca mâinilor mele… Cine mai era ca mine!”, îşi amintea peste ani Grigorescu.

Nicolae Grigorescu, Dorobanțul

Nicolae Grigorescu, Dorobanțul

În anul 1850, iese din ucenicie, şi începe să picteze acasă iconiţe pe care mai apoi le vindea pe la târguri, fiind pregătit să devină unicul susţinător al familiei.

În anul 1853, la doar 15 ani, pictează mai multe icoane pentru biserica din Băicoi şi pentru Mănăstirea Căldăruşani, opere care în opinia criticilor se remarcă printr-o experienţă artistică inimaginabilă pentru o vârstă atât de fragedă.

În anul 1856, realizează compoziţia istorică „Mihai scăpând stindardul”, pe care o prezintă, la 5 ianuarie, domnitorului Barbu Ştirbei, împreună cu o petiţie prin care solicită ajutor financiar pentru studii, răsplata din partea domnitorului fiind de 100 de galbeni. Mai mult, Ştirbei a trimis lucrarea la Eforia Şcoalelor şi a precizat că petentul trebuie ajutat să înveţe o limbă străină şi să-şi completeze „învăţăturile regulate ale picturii” şi de abia după aceea să fie trimis la cursuri în străinătate. La 24 ianuarie 1856, Colegiul Sfântul Sava primea o adresă prin care era solicitată primirea lui Nicolae Grigorescu la cursuri.

This slideshow requires JavaScript.

Se semnează NICU

Anton Chladek

Anton Chladek

Mâna de artist începe să i se formeze, iar oamenii bisericii îl angajează la început pentru diferite picturi. Mici icoane sau picturi murale din acea perioadă el avea să le semneze simplu, într-un colţ: NICU. Una dintre primele sale mari lucrări a fost la mănăstirea Zamfira din Prahova. Acolo s-a îndrăgostit prima dată şi tot acolo şi-a cunoscut mentorul spiritual, bătrânul călugăr Isaia. Despre mica romanţă, pictorul povesteşte: „Eram de 15 ani când meşterul care zugrăvea biserica de la Zamfira m-a luat cu el să-i fac sfinţii de la catapeteasmă. Acolo, am cunoscut o fetică tot aşa cam de vârsta mea. Foarte frumoasă. Avea nişte ochi mari, albaştri, şi-n toată figura o expresie dulce, de-o cuminţenie îngerească. Şi, nu ştiu cum, că ne-am împrietenit. Seara, când isprăveam de lucru, ne întâlneam în grădina bisericii. Era vară, linişte, frumos ca-n vis”. Tânărul artist o îndrăgeşte atât de mult pe fată încât ea ajunge să fie pictată, lucru observat chiar de meşterul zugrav: „Bravo, mă băiete, să trăieşti! E cel mai frumos înger pe care l-ai făcut tu. Leită Măriuca popii, da’ parcă-i şi mai frumoasă aici”.

Barbu Ştirbei

Barbu Ştirbei

Completarea studiilor

În anul 1856, realizează compoziţia istorică „Mihai scăpând stindardul”, pe care o prezintă, la 5 ianuarie, domnitorului Barbu Ştirbei, împreună cu o petiţie prin care solicită ajutor financiar pentru studii, răsplata din partea domnitorului fiind de 100 de galbeni. Mai mult, Ştirbei a trimis lucrarea la Eforia Şcoalelor şi a precizat că petentul trebuie ajutat să înveţe o limbă străină şi să-şi completeze „învăţăturile regulate ale picturii” şi de abia după aceea să fie trimis la cursuri în străinătate. La 24 ianuarie 1856, Colegiul Sfântul Sava primea o adresă prin care era solicitată primirea lui Nicolae Grigorescu la cursuri.

Rafinarea stilului iconografic

În aceşti ani, Grigorescu este preocupat de aspectele tehnice necesare desfăşurării meşteşugului zugrăvelii, fiind în căutarea unei amprente proprii de aplicare a clasicismului în iconografia tradiţională. Însă, în momentul în care a început să execute gravuri după operele marilor maeştri din Apusul Europei pentru realizarea compoziţiilor sale de natură religioasă, el a înţeles că se impunea cu să urmeze studii de pictură serioase.

La 25 februarie 1856 a terminat prima lui icoană remarcabilă – cea a Sfântului Spiridon –, care fusese comandată de corporaţia băcăuanilor.

Alexandru Dimitrie Ghica

Alexandru Dimitrie Ghica

În anii 1856-1857, Grigorescu zugrăvește în întregime biserica nouă a mănăstirii Zamfira, din judeţul Prahova, în tehnica frescei și a uleiului, onorariul primit fiind de circa 500 de galbeni – cam dublul unei burse de studii la vremea aceea – acesta fiind şi motivul pentru care tânărul artist nu ajunge să studieze la „Sfântul Sava”. A pictat toate scenele iconostasului, cele opt icoane mari împărăteşti, cele opt scene biblice de sub acestea, Epitaful şi praporul mănăstirii, ultimele două aflându-se astăzi la Galeria Muzeului Naţional de Artă al României.

La 7 septembrie 1856, Grigorescu a înmânat caimacanului Alexandru Dimitrie Ghica, aflat în trecere prin Ploieşti, aproape de Zamfira, o nouă petiţie, în care arăta: „Dorinţa d-a merge în Academia de pictură din Roma spre perfecţiunea artei ce eserses mă făcu să îndrăznesc a mă prezenta înaintea măriei sale fostului domn Barbu Dimitrie Ştirbei, cu o mică compoziţie intitulată Scăparea stindardului de Mihai Viteazul, arătând totodată şi dorinţa-mi d-a mă perfecţiona în arta picturii: însă în loc d-a mă trimite la Roma, m-a încurajat cu o gratificaţie în bani, lucru ce nu doream, având de scop a lucra nu pentru bani, ci spre a fi trimes pentru perfecţionare, ca să poci şi eu o dată a lucra cu cele mai vii coloare vreuna din faptile strălucite ale bravilor noştri prinţi”.

În iulie 1857, moment în care lucrările la Mănăstirea Zamfira erau aproape gata, Eforia Şcoalelor a organizat un concurs pentru alegerea unui bursier care să urmeze un stagiu de pregătire de trei ani în Italia, la o secţie de grafică. Între 25 şi 30 septembrie, Grigorescu participă la concurs, alături de Constantin I. Stăncescu, care era absolvent al cursurilor secundare şi era elevul particular al lui Gheorghe Tattarescu, iar cel din urmă a câştigat, locul fiindu-i rezervat special, conform uzanţelor vremii. Grigorescu a înţeles atunci că nu va putea să ajungă niciodată să studieze în străinătate ca bursier al statului.

Timp de trei ani la Agapia și o capodoperă

La scurt timp, soarta a făcut ca stăreţia de la Agapia să-i propună pictarea mănăstirii, unde artistul avea să înfiinţeze şi o şcoală de pictură destinată călugăriţelor.

„Toată noaptea visam numai îngeri şi scene religioase. Erau zile în care tot ce făceam, tot ce făcusem mi se părea trist, fără viaţă, fără armonie, şi atunci îmi venea să las toate baltă şi să plec în lume”. Cu toate că uşile închise de care se lovea în încercările sale de a obţine o bursă erau dese, iar pictura bisericească nu o mai vedea decât ca pe o modalitate de a obţine bani, perioada petrecută la mănăstirea Agapia a fost definitorie pentru arta sa. „Trei ani frumoşi în acest loc retras, al cărui nume înseamnă iubire. Toată întârzierea, toată vremea asta de aşteptare, petrecută în ruga cea mai curată a muncii, s-ar zice că e un noviciat – o pregătire a sufletului pentru a putea intra în tainele artei”, spunea Vlahuţă.

This slideshow requires JavaScript.

El a folosit aici stilul retoric şi primitiv al primilor pictori de şevalet, încadrându-se în acest fel în stilul picturii neoclasice care era promovat de noile şcoli de pictură bisericească care apăruseră în Ţara Românească.

În perioada lucrărilor de la Agapia, printre oaspeţii mănăstirii s-a aflat şi Mihail Kogălniceanu, ministrul lui Alexandru Ioan Cuza, care a apreciat calitatea lucrărilor şi a insistat ca Grigorescu să primească o bursă pentru studii în străinătate, fără niciun concurs sau diplomă de studii secundare.

mihail kogălniceanu, mihail kogalniceanu

Mihail Kogălniceanu

Aici trebuie menționat că picturile murale de la Zamfira şi picturile de la Agapia au fost cele mai importante realizări din viaţa artistului de până la douăzeci de ani, ele fiind considerate de către critica de artă o culme în pictura religioasă a secolului al XIX-lea în ţara noastră.

Pe 2 aprilie 1858, Nicolae Grigorescu semna contractul. Misiunea: pictarea întregii Scripturi. Timp de aproape trei ani, pensula lui a prins stilul Renaşterii – liniile, formele şi culorile lui Tizian, da Vinci sau del Sarto pot fi identificate cu uşurinţă. Şi nu acesta este motivul pentru care pictura murală în ulei mănăstirii Agapia este atât de specială. Aura magică şi-o capătă prin prisma chipurilor, căci Grigorescu găseşte sfinţii printre ţărani şi printre oamenii bisericii – cu riduri, cu piele arsă de soare, cu mâini muncite. „[…] cutare măicuţă, uitată de vremi, slabă, cocoşată şi zbârcită ca un hrib, cată azi cu jale la sfânta Varvara, îşi vede tinereţea ei acolo, aidoma gura şi ochii ei de-acum cincizeci de ani, şi zice oftând: ‘Mare dar ş-aista, Doamne. Eu am să fiu oale şi ulcele, ş-aici… tot aşa am să stau…’”, spunea Grigorescu despre muzele sale.

La întâlnirea cu mănăstirea Agapia, oricărui vizitator i-ar fi greu să creadă că toată acea măreţie a fost realizată de mâinile unui tânăr de 20 de ani, care nu calcase în viaţa lui într-un muzeu. El spunea că „icoana cea mai credincioasă, dacă-i făcută cu răceală, dacă n-are aer, spaţiu şi ceva din vibrarea intimă a sufletului prin care a trecut, nu-i decât o fotografie colorată. Sinceritatea lucrează întocmai ca natura – fără compas şi fără cumpănă”.

Conform documentelor vremii, pictorul a primit ultima tranşă de bani pe 7 mai 1860, urmând ca până la plecarea sa la Paris, în toamna lui 1861, să mai realizeze o altă operă bisericească de mare anvergură: biserica Puchenii Mari. Doar icoanele au mai supravieţuit timpului; pictura murală s-a degradat din cauza intemperiilor, iar restauratorii nu au fost aleşi pe măsura artisului original. Grigorescu şi-a pus semnătura şi pe icoanele de la biserica din Băicoi sau mănăstirea Căldăruşani – aici există una dintre cele mai complexe icoane din România, „Duminica tuturor sfinţilor”.

Nicolae Grigorescu la Paris

La 20 septembrie 1861, Nicolae Grigorescu pleacă la Paris, bursa obţinută fiind de 260 de galbeni. A locuit mai întâi la la hotelul Corneille apoi în Cartierul Latin şi a intrat la Şcoala de Belle-Arte, frecventând atelierul lui Sebastien Cornu, unde este coleg cu Renoir şi unde va studia desenul şi compoziţia.

Théodore Rousseau

Théodore Rousseau

În toată perioada petrecută la Paris, Grigorescu a realizat o serie de copii după vechii maeştrii ai picturii, urmare a numeroaselor sale vizite la Muzeul Luvru. Însă, vocaţia sa de peisagist, îl atrage către el Şcoala de la Barbizon, aflată într-un sat celebru în acele timpuri prin arta înnoitoare a unor artişti precum Jean-François Millet şi Théodore Rousseau, stabiliţi chiar aici.

Se mută la Barbizon, unde îşi desăvârşeşte educaţia crtistică prin asimilarea experienţei unor artişti precum Gustave Courbet ori Théodore Rousseau.

Emblematice pentru perioada de formare de la Barbizon, au rămas câteva lucrări de mare valoare artistică, unele dintre ele făcând parte din Tezaurul României care a fost dus spre păstrare în anul 1917 în Rusia, în timpul Primului Război Mondial. Menţionăm aici, dintre lucrările etapei Barbizon, „Peisajul din pădure”, „Interior de curte”, „Toamna la Fontainebleau”, „Intrarea în pădurea Fontainebleau”, „Apus de soare la Barbizon”, sau „Peisaj cu turmă de oi”.

This slideshow requires JavaScript.

În anul 1867 participă la Expoziţia Universală de la Paris cu şapte lucrări, apoi expune la Salonul parizian din anul 1868 lucrarea „Tânără ţigancă”, revine de câteva ori în ţară şi, începând din 1870, participă la Expoziţiile artiştilor în viaţă şi la cele organizate de „Societatea Amicilor ai Belle-Arte”.

În perioada 1873-1874 face călătorii de studii în Italia, la Roma, Napoli şi Pompei, apoi merge în Grecia şi la Viena.

A pictat Războiul de Independență în 1877 chiar de pe front

În 1877 este convocat să însoţească armata română în calitate de „pictor de front”, realizând la faţa locului picturi după luptele de la Griviţa şi Rahova, alte desene şi schiţe.

This slideshow requires JavaScript.

Călătoria spre Vitré

În anii 1879 şi 1890, lucrează în Franţa, în Bretagne la Vitré sau în atelierul său din Paris, apoi revine în ţară, stabilindu-se la Câmpina, apoi deschide mai multe expoziţii personale, în anii 1891 şi 1904, la Ateneul Român.

În această perioadă se dedică cu predilecţie subiectelor rustice, într-o varietate de motive, realizează care cu boi, potrete de ţărănci şi nenumărate peisaje cu specific românesc.

În anul 1899 devine membru de onoare al Academiei Române.

Mâinile erau ochii lui

Cu Nicolae Grigorescu, destinul a jucat cartea ironiei – pictorul suferea de hipermetropie. Degradarea vederii o simţea de la an la an. Obiectele începeau să îşi piardă conturul, totul devenea neclar, iar efortul de a focaliza era un proces dureros. Ochelarii nu l-au ajutat, însă din vreme în vreme îl păcăleau cu momente de limpezire.

Culoarea din pensula lui Grigorescu începe să îşi piardă intensitate în ultima parte a vieţii – cu cât orbea mai mult, cu atât culoarea dispărea mai mult de pe pânză. Portretele devin mai diluate, fără o formă bine definitivă, căpătând astfel o notă mai personală. Coincidenţă sau nu, această „perioadă albă”, cum am numit-o specialiştii, este şi cea mai românească. Portretele cu ţărănci, carele cu boi şi pădurile realizate aşa cum învăţase de la Barbizon au fost privite mai mult cu mâinile, considerate de către artist o continuare a ochilor.

Barbu Brezianu

Barbu Brezianu

„Tulburările de vedere, care începuseră să-l îngrijoreze încă de prin 1887, se accentuează. Înceţoşată, privirea lui făcea ca înseşi peisajele să capete o anumită nebulozitate, poetică ce e drept şi uneori asemuitoare câmpiilor noastre dunărene estompate într-un colbuit amurg de vară pictate aproape fără contur, în culori diluate, reduse la tonalităţi alburii, tablourile lui păreau a fi presărate cu o pulbere argintie, cu un dalb zăbranic ce le da acel aspect ceţos care va îndreptăţi pe istoricii de artă de mai târziu să denumească această perioadă ‘albă’. În contrast cu epoca tinereţii şi a maturitătii, când paleta pictorului era de o viguroasă bogăţie cromatică”, îi critica îngăduitor opera Barbu Brezianu.

Operele din „perioada albă” au reprezentat, fără îndoială, apogeul maturităţii sale artistice. Însă criticii vremii, descurajaţi de formele difuze, n-au văzut în ele poezia României profunde. Le-au desconsiderat, catalogându-le lucrări de o calitate slabă. Grigorescu n-a mai vândut ca-n tinereţe. La moartea sa, chiar s-a subliniat că nu ar trebui judecat după ultimele sale creaţii – iată, din nou, ironia sorţii.

După biserici, războaie, expoziţii, Paris şi Bucureşti, Nicolae Grigorescu se retrage spre sfârşitul vieţii la Câmpina, mai aproape de natură. A luat la pas împrejurimile şi a pictat cu veridicitate specificul românesc de la sat, cu tot praful drumului şi toată truda ţăranului. Acolo, în atelierul său, astăzi devenit casă memorială, Grigorescu s-a stins din viaţă pe 21 iulie 1907.

Surse: adevarul.ro, radioromaniacultural.ro.

Mihail Manoilescu, economie, banca nationala

Mihail Manoilescu - Scurt rezumat al gândirii economice

Obiectul de studiu al ştiinţei economice, considera Manoilescu în spiritul doctrinei protecţioniste clasice, îl forma economia naţională, care era privită atât ca o sumă a forţelor de producţie, cât şi ca un conglomerat de agenţi economici individuali.

Dintre forţele naţionale de producţie, locul principal îi revenea muncii, în raport cu care capitalul şi celelalte forţe de producţie aveau o importanţă secundară.

Ştiinţa economică era chemată să cerceteze atât fenomene şi procese de regularitate şi repetiţie, care determinau ori influenţau activitatea economică pe termen lung şi în proporţii de masă, cât şi fenomene şi fapte individuale, izolate.

Faptele de repetiţie se pretau la abstractizări şi generalizări, în timp ce faptele individuale erau explicate prin metode empirice.

Gânditorii economici români aveau datoria să studieze trăsăturile şi direcţiile de dezvoltare ale economiei româneşti, evitând, pe cât posibil, să împrumute teorii şi modele din gândirea economică universală, care nu-şi găseau aplicare.

În ce-l privea, Manoilescu considera că datoria sa ca om de ştiinţă era ca, pornind de la datele realităţii, să formuleze reflecţii teoretice şi recomandări practice privind accelerarea dezvoltării economice a ţării noastre.

Propunându-şi să elaboreze o teorie generală a protecţionismului, care să depăşească neajunsurile semnalate, Manoilescu a utilizat un instrumentar metodologic şi conceptual propriu.

Premisele metodologice ale demersului său ştiinţific sunt următoarele:

• problematica era abordată din perspectiva strict economică, fără luarea în considerare a factorilor sociali, psihologici, politici şi filosofici;
• comerţul intern (desfăşurat înăuntrul statului naţional, privit ca o entitate economică) era rupt de comerţul internaţional, desfăşurat între entităţi economice diferite;
• preţurile mondiale erau considerate, în mod convenţional, drept mărimi fixe, corespunzând unei situaţii de echilibru permanent între volumul cererii şi cel al ofertei. Principalele concepte introduse sau, după caz, redefinite de Manoilescu sunt: beneficiul naţional, producţia netă şi productivitatea muncii.

Pe baza datelor statistice internaţionale privind evoluţia productivităţii muncii, Mihail Manoilescu a desprins următoarele constatări şi concluzii:

– în interiorul fiecărei ţări se manifestau diferenţe apreciabile ale productivităţii muncii, atât între întreprinderi, cât şi între ramurile economice. Decalajele cele mai mari se înregistrau între productivitatea muncii din industrie şi cea din agricultură. Raportul dintre productivitatea muncii din industrie şi cea din agricultură reprezenta o mărime relativ constantă, denumită ulterior „constanta Manoilescu”;
– în ţările agricole sau, în general, mai puţin dezvoltate economic, majoritatea populaţiei lucra cu o productivitate a muncii scăzută, în timp ce în ţările industrializate, majoritatea populaţiei lucra cu o productivitate a muncii ridicată;
– în comerţul internaţional, produsul muncii unui lucrător industrial se schimba cu produsul muncii mai multor lucrători agricoli. În general, pentru a realiza valori de schimb echivalente, ţările agricole erau nevoite să utilizeze un volum de muncă considerabil mai mare comparativ cu ţările industriale. Această concluzie a fost acceptată de economiştii radicali R. Prebisch, C. Furtado şi alţii, şi contestată de economiştii de orientare liberală şi keynesiană P. A. Samuelson (care o califica drept „ilogică”), M. Blaug şi alţii.

Pe baza constatărilor şi a concluziilor arătate, Manoilescu a susţinut că ţările industrializate, dispunând de o productivitate mai mare a muncii naţionale, exploatau în comerţul internaţional ţările agricole, dispunând de o productivitate mai redusă a muncii naţionale.

Pentru ţările agricole, participarea la comerţul internaţional, departe de a prezenta avantaje, determina pierderi de venit naţional. Teza lui Manoilescu se înscria în cadrul teoriilor centrate, pe relaţiile economiei inegale, de exploatare, dintre capital şi muncă la nivel atât micro- cât şi macro- şi mondo-economic.

Chiar dacă ea fusese formulată anterior de diverşi alţi autori din gândirea economică universală, între care F. List şi K. Marx, economistul român are meritul de a fi adus noi argumente în susţinerea acestei teze.

Pentru remedierea acestei situaţii, ţările agricole şi, în general, mai puţin dezvoltate, aveau atât datoria, cât şi posibilitatea să îşi dezvolte forţele naţionale de producţie, în principal, pe calea industrializării.

Procurarea bunurilor economice, afirma Manoilescu, de către ţara agricolă era posibilă pe două căi:

• calea indirectă (sau comercială), care consta în importul unor produse cu o productivitate a muncii inferioară mediei naţionale;
• calea directă (sau industrială), care consta în producerea în interiorul ţării a unor mărfuri cu o productivitate a muncii superioară mediei naţionale. Pentru a determina dacă o marfă trebuia importată sau produsă în ţară, era necesar să se compare productivitatea muncii aferente respectivei mărfi cu productivitatea medie naţională.

Teoria protecţionistă a lui Manoilescu era menită să reprezinte o componentă esenţială a doctrinei economice corporatiste şi prin aceasta, suportul teoretic al politicii economice a statelor corporatiste. Cu toate acestea, din diferite motive, teoria sa nu a fost aplicată în niciunul din statele corporatiste europene.

În România, ideile economice ale lui Manoilescu au fost respinse de principalele curente de gândire, ca şi de forţele politice din timpul vieţii sale, nefiind puse în aplicare. După Al Doilea Război Mondial, desprinsă din contextul social-politic corporatist, teoria protecţionistă formulată de Manoilescu avea să exercite o influenţă durabilă asupra gândirii economice de orientare radicală.

Economistul român este considerat în numeroase lucrări de specialitate, apărute în întreaga lume, drept cel mai însemnat precursor al curentului economic radical latino-american.

Mihai Vinereanu

Mihai Vinereanu - Statele Unite ale Americii susțin Unirea Republicii Moldova cu România

Pe data de 28 Iunie 1991, la propunerea senatorilor republicani Larry Lee Pressler și a lui Jesse Helms,  Senatul Statelor Unite ale Americii a aprobat rezoluţia 148, prin care afirmă că Guvernul Statelor Unite susține eforturile Republicii Moldova de a negocia unirea cu România. Menționăm că rezoluția vorbește de Unirea cu Româna atât a Republicii Moldova, dar și a nordului Bucovinei, aflată azi în Ucraina.

Interesant este faptul că aceeași rezoluție nu vorbește nimic de sudul Basarabiei care intră tot în componența Ucrainei. Să fie oare o scăpare din vedere a vajnicilor senatori americani? Se prea poate. Oricum momentul adevărului este aproape.

Cu toate acestea, clasa politică din ambele state românești nu suflă o vorbă despre acest lucru, deși curând se împlinesc 32 e ani de la intrarea în vigoare a acestei rezoluții. Știm cu toții că primul președinte postdecembrist al României, Ion Iliescu a blocat orice fel de negocieri de acest fel. Oferta venise din partea moldovenilor pe vremea lui Snegur. De atunci moldovenii nu au mai avut nicio altă tentativă, dar nici guvernele de la București nu i-au încurajat în acest sens. Acum lucrurile se mișcă din nou.

Se vorbește des de intrarea Republicii Moldova în Uniunea Europeană, dar nimeni nu vorbește realmente de unire, nici la Chișinău, nici la București. Atunci ne punem întrebarea: Dacă America susține unirea celor două state românești, atunci cine se opune acestui demers? Unii pot zice că Rusia, dar Rusia este prinsă în războiul crâncen din Ucraina, iar curând va avea de dat piept cu un război civil acasă la ea, după cum susțin militari de la vârful NATO, precu genaralul francez Yakovleff, fost comandant adjunct al NATO.

Desigur (lili-)putanele Austria și Ungaria cred că s-ar opune și ele, dar cine le mai ia acum în seamă? Germania? Nici pe ea n-o mai nimeni în seamă. Și totuși, știm că în eșaloanele de la vârf ale politicii românești sânt o mulțime de alogeni, dușmani ai poporului român, care pot face jocul inamicilor dintotdeauna ai României. De aceea considerăm necesar ca un număr cât mai mare de români să știe acest lucru, chiar și cei care înjură politica americană și NATO. Prezentăm mai jos textul integral al rezoluției Senatului American, atât în traducere românească, precum și originalul în limba engleză. Textul original se găsește pe site-ul Senatului American.

Redăm mai jos Rezoluția Senatului nr. 148:

CONGRESUL 102

SESIUNEA 1

Rezoluţia Senatului 148

Pentru a exprima convingerea Senatului că Statele Unite trebuie să susţină dreptul la autodeterminare al poporului din Republica Moldova şi Bucovina de Nord.

ÎN SENATUL STATELOR UNITE

28 IUNIE (ZI LEGISLATIVĂ, 11 IUNIE), 1991

Dl. PRESSLER (pentru el însuşi şi Dl. HELMS) a depus următoarea hotărâre, care a fost trimisă Comitetului pentru Relaţii Internaţionale

HOTĂRÂRE

Pentru exprimarea convingerii Senatului că Statele Unite trebuie să susţină dreptul la autodeterminare al poporului din Republica Moldova şi Bucovina de Nord.

Întrucât principatul românesc al Moldovei a apărut ca stat independent în secolul al XIV-lea;

Întrucât Moldova a fost invadată în 1806 de către Armata Rusă şi anexată de către Imperiul Rus în 1812 ca rezultat al Tratatului Ruso-Turc de la Bucureşti;

Întrucât la 15 noiembrie 1917 Guvernul Sovietic a proclamat dreptul la autodeterminare al popoarelor din Imperiul Rus şi înfiinţarea unor state separate;

Întrucât la 2 decembrie 1917 Sfatul Ţării, adunarea constituantă moldovenească aleasă în mod democratic, a proclamat Moldova ca stat independent;

Întrucât la 9 aprilie 1918 Adunarea Constituantă a votat unirea Moldovei cu Regatul României;

Întrucât Statele Unite, Franţa, Italia, Marea Britanie, Japonia şi restul statelor aliate au aprobat şi au recunoscut în mod explicit reunirea Moldovei cu România în Tratatul de Pace de la Paris din 28 octombrie 1920;

Întrucât forţele armate ale Uniunii Sovietice au invadat Regatul României la 28 iunie 1940 şi au ocupat estul Moldovei şi Bucovina de Nord şi Herţa, încălcând Carta Ligii Naţiunilor, Tratatul de la Paris din 1920, Tratatul General pentru Renunţarea la Război din 1928, Pactul Româno-Sovietic de Ajutor Reciproc din 1936, Convenţia pentru Definirea Agresiunii din 1933 şi principii general recunoscute ale dreptului internaţional;

Întrucât asupra anexării Moldovei, a Bucovinei de Nord şi a Herţei s-a hotărât în mod prospectiv în anumite protocoale secrete dintr-un tratat de neagresiune încheiat între Guvernul Uniunii Sovietice şi Imperiul German la 23 august 1939;

Întrucât între 1940 şi 1953 sute de mii de români din Moldova şi Bucovina au fost deportaţi de Uniunea Sovietică în Asia Centrală şi Siberia;

Întrucât Guvernul Statelor Unite şi-a exprimat în mod repetat refuzul de a recunoaşte ocuparea de teritorii în urma termenilor aşa-zisului Pact Stalin-Hitler, inclusiv anexarea Estoniei, a Letoniei şi a Lituaniei în 1940;

Întrucât Guvernele Regatului Unit, Uniunii Sovietice şi Statelor Unite sunt părţi ale Cartei Atlanticului din 14 august 1941, în care semnatarele şi-au declarat „dorinţa de a nu fi martore la schimbări teritoriale care nu concordă cu voinţa exprimată în mod liber a popoarelor interesate” şi şi-au afirmat dorinţa „de a fi martore la restaurarea drepturilor suverane şi a autoguvernării către cei care au fost vitregiţi cu forţa de ele” în timpul celui de-al Doilea Război Mondial;

Întrucât la 31 august 1989 Consiliul Suprem al Moldovei a declarat limba română ca limbă oficială a Republicii şi a repus în drepturi alfabetul latin, interzis de Guvernul Sovietic în timpul ocupaţiei, ca alfabet al românei scrise;

Întrucât în martie 1990 poporul român al Moldovei a putut vota, în alegeri libere şi corecte, deputaţi pentru Consiliul Suprem al Moldovei;

Întrucât la 27 aprilie 1990 Consiliul Suprem al Moldovei a reinstaurat steagul românesc ca steag oficial al republicii;

Întrucât la 23 iunie 1990 Consiliul Suprem al Moldovei a declarat Republica Moldova stat suveran;

Întrucât la 16 decembrie 1990 peste opt sute de mii de români s-au strâns la A Doua Mare Adunare Naţională în capitala Moldovei, Chişinău, să declare independenţa naţională a românilor din teritoriile ocupate;

Întrucât poporul Moldovei a refuzat să ia parte la referendumul sovietic din 3 martie 1991, în ciuda eforturilor guvernamentale sovietice de ameninţare şi intimidare a poporului moldovean spre a accepta un nou tratat unional;

Întrucât statele semnatare ale Actului Final de la Helsinki au acceptat principiul egalităţii între popoare şi dreptul acestora la autodeterminare;

și

Întrucât, în temeiul articolului 8 din Actul Final de la Helsinki, „toate popoarele au mereu dreptul, în deplină libertate, să-şi hotărască, când şi dacă doresc, statutul politic intern şi extern, fără ingerinţe exterioare şi să îşi urmărească după propria voie dezvoltarea politică, economică, socială şi culturală”: Aşadar, să fie decis, în momentul de faţă, că este convingerea Senatului că Guvernul Statelor Unite trebuie

1) Să susţină dreptul la autodeterminare al poporului Moldovei şi al Bucovinei de Nord, ocupate de Uniunea Sovietică, şi să emită o declaraţie cu acest scop; şi

2) Să susţină eforturile viitoare ale Guvernului Moldovei să negocieze în mod paşnic, dacă aceasta le este voia, reunificarea României cu Moldova şi cu Bucovina de Nord, după cum s-a stabilit în Tratatul de Pace de la Paris din 1920, în normele predominante ale dreptului internaţional şi în conformitate cu Principiul 1 al Actului Final de la Helsinki.

Rezoluţia Senatului american are o importanţă crucială pentru recunoaşterea internaţională a dreptului României şi Moldovei de a se reuni. Aceasta este atitudinea oficială a SUA, exprimată în Congresul american. Chiar dacă au trecut 25 de ani de la adoptarea rezoluţiei Senatului, ea nu a fost abrogată de alt act emis de aceeaşi autoritate.

Documentul dovedeşte că în 1991 exista pe plan internaţional un orizont de aşteptare şi recunoaştere a Reunirii Moldovei cu România. Rezoluţia Senatului american atestă poziţia SUA, favorabilă Reunirii. Să nu uităm că SUA a fost şi este vioara întâi în politica internaţională. În funcţie de poziţia ei se iau deciziile de politică externă în multe cancelarii europene.

Înainte ca Uniunea Sovietică să se dezmembreze oficial, Senatul SUA se aştepta ca Moldova, eliberată de jugul sovietic, să se reunească cu România. Acest orizont de aşteptare reflecta cursul firesc, natural, normal pe care ar fi trebuit să meargă politicienii din România şi Moldova.

Nu doar SUA se aştepta în 1991 la Reunirea Moldovei cu România, ci şi statele europene. Cu ocazia negocierilor de aderare a României la Consiliul Europei, secretarul general al acestui organism european, Catherine Lalumière, întreba informal dacă România ar trebui primită înainte sau după unirea României cu Moldova (informaţie primită de la un fost ministru de externe al României). România a fost acceptată în Consiliul Europei în octombrie 1993.

Sigur arhivele Ministerului de Externe conţin documente care atestă poziţia statelor europene faţă de Reunirea Moldovei cu România în anii 1990. Personalul ambasadelor României trimit regulat informări despre poziţia demnitarilor statului respectiv, oficială sau informală, despre articole de presă etc. relative la România şi printre ele trebuie să fie informaţii şi despre problema Reunirii Moldovei cu România, mai ales în contextul destrămării Uniunii Sovietice. Probabil peste mulţi ani aceste documente vor fi accesibile publicului şi vom cunoaşte mai multe despre momentul ratat de politicieni pentru înfăptuirea Reunirii.

În general se spune că primul preşedinte al Republicii Modova, Mircea Snegur, s-a opus Reunirii Moldovei cu România. Această caracterizare a atitudinii lui Mircea Snegur este valabilă pentru ultima parte a mandatului său prezidenţial. Pentru că preşedintele Mircea Snegur s-a pronunţat în 1991 în favoarea Reunirii Modovei cu România. Într-un interviu apărut în ziarul „Le Figaro”, la 27 august 1991, el afirma: „Independenţa este, desigur, o perioada temporară. Mai întâi vor exista două state româneşti, dar lucrul acesta nu va dura mult. Repet încă o dată faptul că independenţa Moldovei Sovietice constituie o etapă, nu un scop”.

Fostul ambasador al României la Chişinău, Aurel Preda, afirmă că Mircea Snegur a trimis de două ori delegaţi la Bucureşti pentru a negocia cu Ion Iliescu Reunirea Modovei cu România, cerând o funcţie de vicepreşedinte al României pentru Snegur, însă partea română a refuzat. Aurel Preda a participat la redactarea declaraţiei de independenţă a Republicii Moldova din 27 August 1991 şi a fost primul ambasador al României la Chişinău, ceea ce conferă credibilitate afirmaţiilor sale.

Un lucru este cert, România a ratat în 1991 o şansă uriaşă pentru Reunificarea ţării. În Moldova exista atunci un curent favorabil Reunirii, la fel ca în România. Liderii politici moldoveni au propus Reunirea, desigur în schimbul unor avantaje politice, cerinţe fireşti în negocierile politice. Statele Unite ale Americii au recunoscut oficial dreptul la Reunificare al României cu Moldova, iar în cancelariile europene Reunirea era aşteptată.

Deşi au existat premise favorabile Reunirii pe plan internaţional, ea nu a avut loc. De ce? Cel puţin un răspuns este cert: Ion Iliescu, preşedintele României în 1991, avea relaţii prea strânse cu Moscova şi a trădat interesul naţional al României. Sigur Ion Iliescu cunoştea Rezoluţia Senatului SUA din 28 Iunie 1991. De ce nu a exploatat-o în interesul naţional? Istoria îl va judeca pe Ion Iliescu ca trădătorul care a ratat Reunirea Moldovei cu România în 1991. Ion Iliescu nu a reprezentat interesele poporului român în 1991!

Rezoluţia nr. 148 a Senatului SUA este un document de o importanţă politică excepţională şi trebuie să stea la baza oricăror negocieri viitoare pentru realizarea Reunirii Moldovei cu România. Recunoaşterea dreptului la Reunire de către cea mai mare putere mondială trebuie exploatată de toţi cei care militează şi acţionează pentru realizarea acestui deziderat naţional, singurul PROIECT de ţară fezabil pentru români: Reunirea Moldovei cu România.

A consemnat pentru dumneavoastră prof. ist. lingv. Mihai Vinereanu.

canalul bastroe

COMUNICAT DE PRESĂ: Academia Română - Poziție RADICALĂ împotriva Canalului Bâstroe! INACCEPTABIL! Ucraina a decis să considere canalul Vâlcov–Ceatal Ismail „o cale navigabilă interioară a Ucrainei“! Este neconformă cu normele de drept internațional

Cabinetul de Miniștri al Ucrainei nr. 136, din 9 februarie 2022, a decis să considere canalul de navigație maritimă Vâlcov–Ceatal Ismail „o cale navigabilă interioară a Ucrainei”, însă aceasta este neconformă cu normele de drept internațional.

Într-un comunicat de presă, Academia Română și-a exprimat poziția cu privire la navigația pe brațul Chilia si Canalul Bâstroe, începând cu o prezentare generală a chestiunii. Acesta este semnat de Academicianul Nicolae Panin, președintele Secției de Științe Geonomice al Academiei Române.

Redăm în continuare comunicatul de presă al Academiei Române:

Punct de vedere al Academiei Române
referitor la problema navigaţiei pe braţul Chilia, Delta Dunării

1. Prezentarea generală a problemei

În anul 2004 Ucraina inaugura canalul de navigaţie Bâstroe în vederea facilitării navigaţiei fluviale şi maritime pe braţul Chilia spre porturile ucrainiene de pe acest braţ. Braţul Bâstroe se bifurcă din braţul Stambulul Vechi din delta secundară a Chiliei, are cca 10 km lungime, şi devenise unul dintre braţele principale din această deltă (debit înainte de realizarea canalului aproximativ egal cu debitul braţului Sulina). Pentru realizarea canalului de navigaţie au fost dragate bara braţului Bâstroe şi locul de bifurcare a acestuia din braţul Stambulul Vechi şi, de asemenea, a fost construit un dig de protecţie a gurii braţului faţă de sedimentele care sunt transportate de sistemul de curenţi litorali dinspre Nord spre Sud. Această acţiune a generat o reacţie negativă vehementă în mass-media românească, unele dintre argumentele utilizate pentru contestarea canalului nu au avut o bază ştiinţifică, ceea ce a subminat întrucâtva poziţia părţii române. Partea română nu a fost anunţată şi consultată în prealabil de către partea ucrainiană, aşa cum prevăd reglementările internaţionale, ceea ce a obligat autorităţile române să protesteze la Comisia Dunării, la Comisia Europeană şi la alte organizaţii internaţionale punând în discuţie impactul acestei noi căi de navigaţie asupra Deltei Dunării.

În prezent, omenirea traversează o perioadă de profunde frământări şi crize complexe (energetică, alimentară, militară şi economică), cu adânci implicaţii geopolitice. România, Republica Moldova şi, desigur, Delta Dunării se află în vecinătatea imediată a unei regiuni afectate de operaţiuni militare şi aceasta induce o situaţie deosebit de complicată în gestionarea regiunii. Ucraina, care suportă agresiunea militară, nu mai are la dispoziţie porturile maritime la Marea Neagră, Odesa şi Nikolaev, prin care să realizeze operaţiunile de export-import necesare susţinerii economiei naţionale şi, în consecinţă, este nevoită să folosească porturile ei de pe braţul Chilia, Vylkovo şi Izmail, şi mai în amonte de Ceatal Izmail (bifurcarea Dunării în braţele Chilia spre Nord, şi Tulcea, spre Sud), Reni.

În vederea utilizării porturilor menţionate, partea ucrainiană intenţionează să construiească un port fluvio-maritim la Izmail, cu toate facilităţile pentru operaţiunile de încărcare-descărcare a navelor, mai ales cu grâne, şi, de asemenea, să asigure un acces direct pentru nave maritime pe ruta de navigaţie canalul Bâstroe şi apoi Vylkovo–Ceatal Izmail. Ministerul Protecţiei Mediului şi Resurselor Naturale al Ucrainei a comunicat această intenţie Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor din România prin adresa nr. 25/4-21/7156–22 în data de 7 iunie 2022. Ministerul Mediului din România a transmis o notificare părţii ucrainiene prin adresa nr. 1363 din 04.08.2022, notificare prin care au fost analizate multiple aspecte de protecţie a mediului şi de impact transfrontalier şi asupra Rezervaţiei Biosferei Delta Dunării al programului ucrainean de construcţie a portului specializat şi de deschidere a căii navigabile Bâstroe–Vylkovo–Izmail. În urma notificării, partea ucrainiană a prezentat un raport de impact de mediu (EIA) privind „construcția unui obiectiv de infrastructură de transport – port fluvial (terminal) în Izmail, raionul Izmail, regiunea Odesa, cu cale de acces feroviar, adiacent stației Izmail a ramurii regionale a Căii Ferate Odesa” (port denumit NIBULON LLC). Raportul se referă la impactul asupra mediului al lucrărilor de realizare a portului menţionat în titlu şi al activităţii ulterioare desfăşurate în acesta.

Sunt descrise în detaliu scenariul de bază înainte de începerea lucrărilor, posibilul impact asupra mediului al activității planificate, impactul transfrontalier, măsurile care vor fi implementate pentru reducerea şi chiar eliminarea acestui impact, şi programul de control şi monitoring, atât în timpul lucrărilor care vor fi efectuate, cât şi al activităţilor ulterioare.

Raportul susţine că teritoriul pe care se va construi portul se află în incinta zonei industriale, portuare, Izmail, pe braţul Chilia, în afara Rezervaţiei Biosferei Delta Dunării şi reţelei Natura 2000, şi, de asemenea, nu influenţează coridorul de migraţie a păsărilor.

În afara construcţiei infrastructurii terestre se prevăd şi lucrări hidrotehnice importante pentru realizarea unui bazin portuar pentru manevră şi acostarea navelor şi a unui canal de apropiere. Lucrările vor consta din dragaje pe o suprafață de 2,32 ha (între km 91,09 şi 91,55 pe braţul Chilia), cu depozitare a materialului extras într-o haldă situată aproape de malul fluviului având o suprafață de 1,24 ha pe terenul alocat pentru construcţia portului. Executarea lucrărilor de dragare este prevăzută în mai multe etape: etapa 1, până la adâncimea de 4,0 m; etapa 2, de la 4,0 m la 7,32 m; şi etapa 3, de la 7,32 m până la adâncimea finală de proiectare de 8,23 m. Ultima etapă se va realiza doar în cazul în care Ucraina va iniția lucrări de adâncire până la adâncimea de 8,23 m a rutei de navigaţie pe canalul Vylkovo–Ceatal Izmail pentru nave maritime.

Canalul de navigaţie maritimă Vylkovo–Ceatal Izmail, în conformitate cu Rezoluția Cabinetului de Miniștri al Ucrainei nr. 136, din 9 februarie 2022, este considerat „o cale navigabilă interioară a Ucrainei“ cu dimensiunile de proiectare: lungime 95,445 km, lăţime 120 m, adâncime 8,23 m. Adâncimea de proiectare de 8,23 m nu a fost încă atinsă din cauza întreruperii temporare a lucrărilor de construcție a canalului.

2. Observaţii privind impactul general al realizării obiectivului de infrastructură Portul fluvial-maritim NIBULON LLC la Izmail pe braţul Chilia, Delta Dunării

Prezentăm mai jos principalele observaţii ale Academiei Române și ale INCD GeoEcoMar privind posibilul impact asupra mediului ca urmare a realizării proiectului de construire a portului fluvial-maritim NIBULON LLC la Izmail, pe braţul Chilia, Delta Dunării.

2.1. După examinarea datelor prezentate în Raportul EIA şi evaluarea lor se poate estima că impactul asupra mediului al lucrărilor de realizare a proiectului de construire a portului fluvial-maritim NIBULON LLC la Izmail şi al activităţilor ulterioare ale acestuia va exista, dar va avea o extindere locală şi, în parte, temporară. Localitatea pe malul românesc al braţului Chilia care ar putea intra în zona de impact este Plaurul. Aspectele de impact asupra mediului semnalate în notificarea Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor din România sunt reale şi ar trebui analizate în comun cu partea ucrainiană.

2.2. Din punct de vedere hidrologic lucrările hidrotehnice pentru realizarea bazinului portuar în primele două etape menţionate în Raport (pentru adâncimile de 4,0 m şi 7,32 m) pe o suprafaţă de 2,32 ha vor avea, de asemenea, un impact local, fără să afecteze repartiţia debitelor pe braţele deltei.

2.3. În cazul realizării de către Ucraina a lucrărilor de dragaj până la adâncimea de 8,23 m a rutei de navigaţie pe canalul Vylkovo–Ceatal Izmail pentru nave maritime pe o lungime de 95,445 km repartiţia debitelor pe braţele Deltei Dunării va fi semnificativ modificată.

2.4. Considerăm că decizia Cabinetului de Miniștri al Ucrainei nr. 136, din 9 februarie 2022, de a considera Canalul de navigaţie maritimă Vylkovo–Ceatal Izmail „o cale navigabilă interioară a Ucrainei” nu este conformă cu normele de drept internaţional. Se poate considera o „cale navigabilă interioară a Ucrainei” numai segmentul Bara braţului Bâstroe – confluenţa cu braţul Stambulul Vechi, care este situat în intregime pe terioriul ţării respective (delta secundară a Chiliei). De la punctul de bifurcaţie al braţelor Bâstroe şi Stambulul Vechi în amonte pe Chilia, până la Izmail şi mai departe până la Ceatal Izmail, braţul Chilia reprezintă graniţa stabilită şi acceptată internațional dintre România şi Ucraina şi, în consecinţă, calea de navigaţie Vylkovo–Ceatal Izmail nu poate fi considerată „cale navigabilă interioară a Ucrainei“, ci o cale internaţională cu regim special de graniţă. Aceasta obligă la un alt regim de gestionare, care să fie acceptat de cele două ţări. Considerăm că este necesar ca Ministerul de Afaceri Externe al României să analizeze şi să întreprindă acţiunile necesare pentru reglementarea situaţiei căii navigabile cu regim special de graniţă Vylkovo–Ceatal Izmail, pe braţul Chilia.

3. Consideraţii finale şi propuneri de acţiuni imediate

3.1. Partea română nu are în prezent informaţii actualizate referitoare la adâncimile pe braţul Chilia şi care ar putea fi pragurile care necesită dragaje pentru asigurarea adâncimii de proiectare de 8,23 m. Din situaţiile disponibile în anul 2009, existau pe cursul braţului Chilia, între Vylkovo şi Izmail, 12 praguri care necesitau lucrări de dragaj. Pentru a avea o imagine adusă la zi asupra acestei situaţii, Administraţia Fluvială a Dunării de Jos (AFDJ) a solicitat acordul părţii ucrainiene de a permite executarea unei campanii de înregistrare a adâncimilor şi a calităţii sedimentelor pe braţul Chilia. AFDJ a pregătit trei nave de cercetare dotate cu echipamente moderne de cercetare şi va demara această acţiune imediat ce aprobarea părţii ucrainiene va fi comunicată. INCD GeoEcoMar este, de asemenea, pregătit să colaboreze cu AFDJ pentru realizarea acestei lucrări. În prezent, AFDJ a obţinut acordul părţii ucrainiene pentru realizarea măsurătorilor batimetrice pe braţul Chilia şi astfel se va putea evalua volumul lucrărilor de dragaj şi impactul lor asupra capacităţii de curgere a braţului şi, în consecinţă, asupra repartiţiei debitelor de apă şi sedimente pe braţele Deltei Dunării.

3.2. Pentru rezolvarea situaţiei controversate privind crearea căii navigabile Bâstroe–Vylkovo–Ceatal Izmail este necesar să se formeze o echipa mixtă cu reprezentanţi şi specialişti din Ucraina şi din România, care să studieze posibilul impact al lucrărilor prevăzute de partea ucrainiană pe braţul Chilia. Evaluarea impactului nu este posibilă fără o evidenţă actualizată a situaţiei batimetriei şi a calităţii ambientale în zona baţului Chilia. O apreciere a situaţiei ambientale realizată de o echipă de specialişti din ambele ţări ar elimina multiple suspiciuni şi neînţelegeri privind această problemă. De altfel, în perioada 2004–prezent au existat multiple studii şi documente care au prezentat impactul proiectului deschiderii navigaţiei pentru nave maritime pe braţul Chilia asupra Rezervaţiei Biosferei Delta Dunării. Comisia Europeană, ICPDR, WWF şi alte organizaţii internaţionale şi naţionale au îndemnat la stoparea definitivării lucrărilor de dragaj şi de amenajare a braţului Chilia pentru navigaţia maritimă şi la organizarea unei colaborări strânse dintre părţile română şi ucrainiană pentru managementul sustenabil al zonei şi al rezervaţiei.

3.3. Atragem atenţia asupra situaţiei navigaţiei pe Dunăre şi în Marea Neagră. În prezent, singurele porturi prin care se realizează exportul grânelor ucrainiene către ţările africane, care sunt în criză alimentară considerabilă, se face prin porturile ucrainiene de pe Dunăre (portul Reni) şi braţul Chilia (portul Izmail), precum şi prin portul Constanţa. Această situaţie creează o perturbare majoră a navigaţiei şi a condiţiilor ambientale prin poluările generate de navele şi camioanele utilizate pentru transportul produselor exportate. În rada Sulina se înregistrează peste 130-140 de nave în aşteptarea intrării pe canalul Sulina, traficul naval pe canal a crescut de 3-4 ori (ajungând la peste 400 de nave pe zi), în zona porturilor ucrainiene de pe Dunăre sau Chilia în loc de 4-10 nave în aşteptare se înregistrează aglomerări de 30-40 nave. Impactul asupra mediului în Delta Dunării şi în Marea Neagră, în zona frontului deltei, este deosebit de important şi imposibil de controlat.

3.4. Partea română consideră că nu se poate accepta solicitarea părţii ucrainiene de a include calea navigabilă Bâstroe–Ceatal Izmail în reţeaua de transport trans- european (TEN-T, Trans-European Transport Networks) deoarece existenţa a două rute de transport intens utilizate (prima rută acceptată internaţional este canalul Sulina) care să traverseze teritoriul Rezervaţiei Biosferei Delta Dunării ar crea un impact ambiental deosebit de serios asupra deltei.

Acad. Nicolae Panin
Preşedintele Secţiei de Ştiinţe Geonomice
Academia Romană

ion luca caragiale, caragiale

LECȚIA DE ISTORIE - 11 martie: Sentința în procesul Caragiale - Caion

La începutul secolului al XX-lea, mai precis la data de 11 martie 1902, a avut loc un proces rămas celebru în istoria literaturii române, procesul Caragiale – Caion. În acest proces, marele dramaturg era acuzat de plagiat de către un tânăr scriitor pe nume Constantin Ionescu, ce semna în diferite publicații cu pseudonimul „Caion”.

Totul a început la data de 6 mai 1901, când în revista „Moftul român”, Caragiale publica un articol intitulat „Un frizer-poet şi o damă care trebuie să se scarpine în cap”, un comentariu ironic la un text trimis de un tânăr preocupat prea mult de părul iubitei, tânăr ce semna, după cum am mai spus, cu pseudonimul Caion.

Cu umorul bine cunoscut, Caragiale va spune că autorul acelui text este un scriitor de duzină ce nu merită nici o atenție. Astfel, orbit de ură și împins de câteva persoane din anturajul său, Caion a pregătit un plan prin care să se răzbune pe Caragiale.

Drept urmare, în „Revista literară” din data de 30 noiembrie 1901 apare un text plin de insulte la adresa lui Ion Luca Caragiale, acesta fiind acuzat că ar fi plagiat drama sa „Năpasta”, după o piesă ungurească intitulată „Nenorocul”, scrisă de un oarecare scriitor maghiar pe nume, Kemeny Istvan.

Desigur, Caragiale a rămas stupefiat, neștiind ce să mai creadă, iar o clipă a crezut în putința unei coincidențe şi s-a pornit să caute peste tot lucrarea autorului maghiar. Nu a găsit, evident, pe nimeni cu acest nume, Kemeny Istvan fiind un nume fictiv şi opera lui pe de-a-ntregul născocită.

Hotărât să pună capăt echivocului, Caragiale se decide să-l acționeze în instanță pe Caion pentru calomnie, iar ca să să-şi facă dreptate şi să-şi recupereze onoarea împroșcată cu noroi, Caragiale apelează la bunul prieten si avocat celebru in acea perioada, Barbu Ştefănescu Delavrancea.

Astfel, la data de 11 martie 1902 ,Caragiale, apărat de bunul său prieten Barbu Ştefănescu Delavrancea, a câștigat procesul, iar Curtea l-a condamnat pe Caion la trei luni de închisoare corecțională şi la 500 de lei amendă penală, precum şi la 10 000 lei despăgubiri civile către Caragiale.

Numai că la scurt timp Caion a contestat decizia şi procesul a continuat mai ales după ce apărătorii lui Caion au adus așa-zise dovezi prin care au încercat să convingă instanța că „Năpasta” lui Caragiale seamănă de data asta cu opera „Puterea întunericului”, a lui Tolstoi.

Caragiale a fost apărat și de data aceasta de Barbu Delavrancea, iar acesta a invocat o serie de argumente literare pentru a arăta că există diferențe mari între drama lui Caragiale şi cea a dramaturgului rus, Tolstoi.

Într-un final, Curtea, influențată pare-se de anumite cercuri politice, l-a achitat pe calomniatorul Caion, iar unele voci spun că în „spatele poveștii” s-ar fi aflat de fapt, cunoscutul poet Alexandru Macedonski.

Așa se face că scârbit de umilința trăită şi sătul de nedreptăți, Caragiale a decis să părăsească țara în 1904, stabilindu-se în Germania, după ce a primit o moștenire de la o mătușă. Amintesc si faptul că Ion Luca Caragiale a murit în Germania, la data de 9 iunie 1912, departe de țară, dar cu gândul la ea.

A consemnat pentru dumneavoastră Lecția de Istorie.