Ion Coja – Când scriem cu  și când cu Î?

ion coja, contrarevolutionari, roman, romanii, romani, trianon

Într-o carte care urmează să fie dată la tipar, ultima filă conține Nota de mai jos:

În această carte a fost respectată ortografia fiecărui autor. În textele semnate însă de mine, mi-am permis câteva modificări, la vremea respectivă înaintate către conducerea Academiei Române, spre cunoștință și, eventual, validare.

În principal este vorba despre reguli de scriere când cu Â, când cu Î. O parte din regulile propuse de mine au funcționat și înainte de reforma ortografiei efectuată după 1950. În 1953, dacă nu mă înșel…

Sunt reguli care dau mai mult sens scrierii românești, mai multă logică, rigoare. Iată-le:

Se scrie cu  în interiorul cuvintelor, iar cu Î se scrie la începutul și sfârșitul cuvintelor.

Cu următoarele excepții:

Se scrie cu  la începutul cuvintelor ÂNGER, ÂNDREA, din rațiuni etimologice. ÂNGER are legătură cu latinescul ANGELUS, cu derivatele moderne internaționale ANGELIC etc.

Tot din rațiuni etimologice se scrie DÎNSUL, A RÎDE, A SURÎDE, RÎU-RÎURI, SÎN, SÎNI, VÎRTUTE, VÎRTOS.

Se scrie cu Î în interiorul cuvintelor în care acest sunet este în alternanță cu I: TÎNĂR-TINERI, CUVÎNT-CUVINTE, VÎNĂT-VINEȚIU, MORMÎNT-MORMINTE, VÎND, A VINDE.

Se scrie cu Î în toate formele flexionare ale verbelor terminate în Î în care apare acest sunet: A HOTĂRÎ-HOTĂRÎND, HOTĂRÎSEM, HOTĂRÎI, A COBORÎ – COBORÎND, COBORÎSEM, COBORÎT etc.

Se scrie cu Î în interiorul cuvintelor derivate de la verbele terminate în Î: A HOTĂRÎ-HORĂRÎRE, A URÎ-URÎT, URÎȚENIE, URÎCIOS, A COBORÎ-COBORÎRE, COBORÎȘ, COBORÎTOR etc.

Se scrie cu Î în interiorul cuvintelor derivate sau compuse al căror termen de bază începe cu Î: SUPRAÎNCĂLZIT, REÎNCEPE.

Se scrie cu Î în sufixul -LÎC, aflat în alternanță cu -LIC: MATRAPAZLÎC, GEAMLÎC, ȘIRETLIC. La fel în TÂRÎȘ, COBORÎȘ prin raportare la GRĂPIȘ, PIEZIȘ, FRUNZIȘ.

Se scrie cu  la sfârșit de cuvînt pentru a nota o pronunție dialectală: BABÂ, CASÂ. Pentru același motiv vom scrie RUȘÎNE, O ZÎS.

Punem aceste propuneri în discuția colegilor de site. Aștept comentarii.

Mulțumesc!

Doamne, ajută!

A consemnat pentru dumneavoastră prof. ist. Ion Coja.

Dacă v-a plăcut, sprijiniți Revista România Culturală pe Patreon!
Become a patron at Patreon!
0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Lăsați un comentariu