In Articole

Miron Manega - „Cercul de cretă caucazian” pentru AUR și Diana Iovanovici Șoșoacă

În articolul intitulat „Ca să fii român, trebuie să poți!” din numărul 79 al revistei CERTITUDINEA, referindu-mă la partidul AUR, atrăgeam atenția asupra pericolelor la care este supusă orice inițiativă sănătoasă, oricât de generoasă ar fi ea, atunci când se pune de-a curmezișul unui program de distrugere, hotărât la nivel supranațional sau suprastatal. Reiau un fragment din avertismentele pe care le-am menționat în acel text…

„AUR-ul este, în acest moment, ‘nebunul de pe tabla de șah’. E chiar mai mult decât atât, e nebunul antisistem care a răsturnat piesele de pe tablă, încurcând toate strategiile de joc. Și, cum acest lucru nu se poate ierta, s-au mobilizat, împotriva lui, toate resursele de manipulare, denigrare, caricaturizare, dezbinare sau distrugere la propriu a partidului, pentru a repune jocul politic în albia „corectitudinii”. Toate vulnerabilitățile (care nu sunt puține) au fost și vor fi exploatate la maximum, pentru ca acest partid să-și dea duhul, fie sfâșiat de haitele de lătrători din mass-media, fie subminat de cei care ar fi trebuit să-i fie aliați, fie tras la fund de numărul de incompetenți care au ajuns în parlament prin conjunctura alegerilor. Pentru că ăsta-i adevărul: AUR este o armată de strânsură! Nu este ceva neapărat negativ în asta, doar că e nevoie de multă știință și abilitate ca să faci funcțională și să ții unită o oaste neinstruită în care fiecare caporal se crede general și orice mârțoagă, cal de curse […]. Le vor fura membrii importanți, le vor sparge unitatea (și așa fragilă), îi vor ridica pe unii împotriva altora, îi vor ademeni pe cei mai slabi cu promisiuni deșarte, îi vor denigra pe cei valoroși prin campanii mediatice, le vor scormoni sau le vor inventa trecutul, vor murdări tot ce se poate murdări […]. Există ipoteza (conspiraționistă) că partidul AUR, al cărui stindard sau crez e românismul, ar fi intrat în Parlament tocmai pentru a compromite românismul. Nu cred. Dar, ca ziarist pățit, nici nu exclud această neagră perspectivă. Prea au compromis mulți ideea națională, folosind-o ca steag fals, ca să nu-mi rezerv această minimă prudență metodică” […].

Iată că temerile mele de acum șase săptămâni se adeveresc mult mai repede decât mă așteptam. Excluderea Dianei Iovanovici Șoșoacă din partid și războiul dintre ea și AUR este cea mai urâtă lovitură care se putea da ideii naționale. Situația este aproape imposibil de gestionat, iar solidarizarea electoratului cu una dintre părțile beligerante, în numele românismului, este supusă unui risc enorm de fracturare a însăși ideii naționale.

Revista CERTITUDINEA nu este și nici nu va fi vreodată „oficiosul” vreunui partid, fie el și AUR, pe care l-a sprijinit în campanie. Nici al Dianei Iovanovici Șoșoacă, pe care, de asemenea, a susținut-o. Revista CERTITUDINEA este „oficiosul” ideii naționale (dacă-mi este permisă această trufie) și al sistemului său de valori, aflate acum pe cale de dispariție și numai în această cheie oferă sprijin mediatic cuiva. Adică numai celor care slujesc și susțin aceste valori, fie ei Diana Iovanovici Șoșoacă, partidul AUR sau oricine altcineva. În acest moment însă, CERTITUDINEA se află în „dificultate opțională”, căci acest conflict incriminează ambele părți. De aceea, pentru a identifica și delimita patriotismul autentic de impostură, CERTITUDINEA reia o provocare lansată în numărul trecut, de data asta în termenii unei judecăți solomonice precum cea din piesa lui Bertolt Brecht, „Cercul de cretă caucazian”. Provocarea este inițiativa unei Legi a legitimităţii apărării intereselor româneşti, propunere venită din partea lui IOAN ROȘCA, unul dintre cei mai dedicați colaboratori ai revistei CERTITUDINEA.

Considerăm, ca motivație a acestui demers, că, în patrimoniul de valori spirituale ale unui popor, există lucruri care nu se pot tranzacționa. Mama, tata, poporul sau Mihai Eminescu, de exemplu, nu pot fi obiect al nici unei negocieri politice sau de altă natură, pentru că sunt repere istorice moștenite, sunt reperele fundamentale ale existenței noastre individuale și colective. Deci nu te poți raporta la ele decât într-un singur fel…

Considerăm, de asemenea, că CERTITUDINEA are legitimitatea și anvergura publică de a formula imperativ această somație către partidul AUR și Diana Iovanovici Șoșoacă: PRIN PUTEREA CU CARE AȚI FOST ÎNVESTIȚI, SUSȚINEȚI SAU RESPINGEȚI ACEASTĂ INIȚIATIVĂ LEGISLATIVĂ! Cititorii revistei CERTITUDINEA vor putea discerne singuri între patriotism și impostură. Nu excludem nici cazul fericit în care ambele părți vor susține proiectul. Sau cazul nefericit în care ambele părți îl vor ignora. Vom vedea…

Legea legitimităţii apărării intereselor româneşti

1. Folosirea libertăţii de conştiinţă, exprimare, informare, asociere – întru apărarea intereselor neamului românesc este recunoscută ca fundamental legitimă şi nu poate fi restricţionată pe nici o cale.

2. Ca atare, se abrogă legile 107/2006 (şi O.U.G. nr. 31/2002), 217/ 2015 şi 157/02.07.2018, care:

– în plan individual, încalcă flagrant Constituţia (art. 1.3, 20, 23.1 , 29, 30, 31, 40, 53 ) şi îi surpă legitimitatea, căci neagă libertăţi naturale, fără de care acordul constituţional nu mai poate fi prezumat; 

– în plan colectiv, încălcînd Constituţia (art. 2, 3.4, 54.1, 55.1), stînjeneşte apărarea intereselor naţionale, provocînd intimidarea anticorpilor neamului, deci corodînd suveranitatea României;

– în plan istoric, reprezintă o trădare a strădaniilor înaintaşilor noştri, care au întărit ţara, faţă de orice tip de acţiuni păgubitoare (ceea ce încălcă art. 33.2/3 din Constituţie);

– în planul echităţii, reprezintă o favorizare selectivă pe criteriu etnic, încălcînd principiile de nediscriminare între cetăţenii de orice etnie, asumate constituţional (art. 4, 6.2, 16.1 din  Constituţie);

– în plan justiţiar, prin formulări imprecise, oferă posibilităţi de interpretare arbitrară/ imprevizibilă/ abuzivă/ tendenţioasă unui aparat administrativ şi juridic de notorie incorectitudine;

– în plan logic, reprezintă o circularitate absurdă, căci protejarea exclusivă a intereselor evreieşti prin aceste legi denotă un exces de influenţă/putere… a cărui denunţare pare a putea fi incriminată pe baza lor.

A consemnat pentru dumneavoastră Miron Manega via CERTITUDINEA.com.

Recent Posts

Lăsați un comentariu

Redacția noastră vă ascultă. Contactați-ne!

Suntem bucuroși să stăm de vorbă. Așteptăm mesajele voastre.

Not readable? Change text. captcha txt
iuliu maniumodele, agricultura, calin georgescu, dezvoltare sustenabila, noua ordine mondiala, noul nationalism, distributismul, călin georgescu