gheorghe calciu dumitreasa, cele sapte cuvinte

„Dar noi aşteptăm, potrivit făgăduinţelor Lui, un cer nou Şi un pământ nou, în care locuieşte dreptatea…” (II Petru 3, 13)

Mă adresez din nou ţie, tinere, pentru că pe tine te-am ales dintre toţi cei cărora m-aş fi putut adresa; căci tu eşti cel mai apt să asculţi cuvântul lui Hristos, tu eşti nobil şi pur, deoarece educaţia ateistă nu a reuşit încă să întunece cerul din tine. Tu încă mai priveşti în sus, tu încă mai poţi auzi chemările înalte; zborul tău spre sferele cereşti nu a putut fi zăvorât de gratiile unor concepţii arbitrare. Pentru tine aspiraţia spre cer există, materia nu te-a făcut prizonierul ei. De aceea, tinere, te chem de şapte ori, căci şapte sunt laudele zilei către Dumnezeu, aşa cum spune Psalmistul:
„De şapte ori pe zi Te-am lăudat pentru judecăţile dreptăţii Tale”.

Vom vorbi astăzi despre cer şi despre pământ. Nu te voi înfricoşa, prietenul meu, cu tablourile zguduitoare ale sfârşitului lumii. Zilnic ne stă moartea în faţă: prezenţa ei e mai sufocantă decât viaţa, mai reală decât ea, căci moartea e coşmarul nostru de fiecare clipă. Trăieşti cu moartea lângă tine, prietene, şi încă nu te-ai obişnuit cu ea, fiindcă eşti viu şi autentic, mai viu şi mai autentic decât îţi închipui tu însuţi. Un cer şi un pământ…

Îmi aduc aminte de o poezie. O recita cineva de pe ecranul televiziunii, poetul însuşi. Ţinea mâna dreaptă ridicată, avea o față forţat inspirată şi scanda monoton, încercând să provoace auditoriului un fel de transă. Fiecare vers era secondat de un cor de copii – falsă litanie, impusă de circumstanţă: „Poţi să numeri, cerule, câte unul, câte doi, câte trei…” – şi aşa mai departe, până la zece. Era o imprecaţie, o sfidare pe care o arunca cerului. În esenţă, poezia pe care am ascultat-o voia să spună cum cerul putea să-i numere pe poet şi pe cei împreună cu el, câte unul, sau câte doi, sau câte trei, mult şi bine, dar nu-i va putea birui. Cam aceasta era ideea. Era un poet ateu şi adept declarat al materialismului. Dar cărui „cer” s-o fi adresat el? Să fi fost „tăria” constituită din straturile succesive ale atmosferei? Ar fi fost un monolog fără noimă. Poetul, după convingerea cu care vorbea, se adresa cuiva care-l putea auzi şi chiar „număra”. Ciudat, căci nu era vorba de o personificare (devenită atât de banală pentru poezie), ci el credea cu tot dinadinsul că este auzit şi că sfidarea lui era un act de eroism. Se adresa cerului metafizic, pe care se căznea să-l diminueze şi să-l nege afirmându-l!

Tocmai despre acest cer vreau să-ţi vorbesc aici, prietenul meu. „La început a făcut Dumnezeu cerul şi pământul”.

Un cer şi un pământ, un imanent şi un transcendent, un dat material şi o aspiraţie spre desăvârşire; un spaţiu supus timpului, pe de o parte, şi o existenţă aspaţială, atemporală, pe de altă parte. De atunci şi până acum păstrăm în noi nostalgia integrării noastre în cerul lui Dumnezeu; de atunci şi până acum nu am uitat nici o clipă că acolo este centrul spre care aspiră cerul din noi. Spune-mi, tinere, cât de mult ai crezut în afirmaţia pe care ai auzit-o repetată până la obsesie în şcoală, la radio, la televizor, prin ziare, la adunările de tineret, anume că te tragi din maimuţă? Şi cât te-a onorat oare o asemenea descendență? Noam Chomsky (lingvist american, părintele gramaticii generative) spune că „oamenii cei mai stupizi învaţă să vorbească, dar cea mai inteligentă dintre maimuţe nu va ajunge niciodată să o facă”

Şi acum, iată, un glas din cer ţi se adresează: „Tu eşti fiul Meu!” Şi, ca şi lui Iisus pe când vieţuia în lume, glasul îţi confirmă: „Te-am proslăvit şi iarăşi te voi proslăvi”. Eşti pământ şi cer, întuneric şi lumină, păcat şi har. Ştiu, prietene, că te chinuiesc interogaţiile despre sensul existenţei tale în lume şi despre rostul acestei lumi, în general. La întrebarea ta limitată, te-a putut oare satisface răspunsul gata fabricat şi impus prin autoritarism: „Cerul este o ficţiune, materia este totul; ea îţi vorbeşte prin simţurile tale interne şi externe”? Ea, materia, şi-a organizat aşadar structura şi evoluţia după nişte legi atât de complicate, înainte de a fi existat şi cel mai mic rudiment de creier, încât atunci când a apărut creierul superior al omului, singura cale prin care materia se recunoaşte pe sine, ea nu s-a mai putut recunoaşte! De atunci şi până acum se zbate într-o sterilă şi jalnică sforţare de a descoperi legile pe care materia acefală şi le-a fixat într-o vreme când nu era decât întuneric şi inconştienţa!

Tu ce crezi despre acest joc al neinteligenței care anulează orice inteligenţă umană, fie ea şi colectivă? Vezi că până şi cea mai elementară logică te obligă să admiţi o inteligenţă din afara lumii?
Dar eu te chem la un zbor mult mai înalt, la abandonarea ta totală, la curajul care sfidează raţiunea; te chem la Dumnezeu. La ceea ce transcede lumea, ca să cunoşti cerul infinit, cu bucuriile lui duhovniceşti, cerul pe care îl bâjbâi acum în iadul tău, în căutarea ta şi chiar în starea ta de revoltă nedeliberată. Acest cer, cu ierarhia lui divină, cu lumina divină care coboară din treaptă în treaptă, pentru a se întoarce apoi la propria-i sursă, care este Dumnezeu, nu ne numără din doi în doi sau din zece în zece. Pentru că, în fața cerului, prietene, tu nu eşti o biată piesă prinsă într-un mecanism care te zdrobeşte, ci eşti un suflet, un tot, atât de liber în actele tale, atât de demn de preţuit, încât Însuşi Dumnezeu, sub chipul celei de a două Persoane treimice, a venit în lume să Se răstignească pentru tine.

Cât de ridicolă îţi poate apărea acum sfidarea poetului care credea cu atâta tărie în cer încât simţea nevoia să asocieze imprecaţiei sale corul copiilor, ca pe un scut!

Să nu crezi, tinere, în atotputernicica materiei! Pământul este finit, materia o putem epuiza în câteva minute, prin scindări succesive, până la dispariţia ei, ajungând, dacă nu-L admitem pe Dumnezeu, la neant. Vezi bine că afirmaţiile absolute ale materialismului se sprijină pe un suport limitat. Vezi bine că atributele acordate materiei – infinită, eternă, autocreatoare – sunt noţiuni pur spirituale. A nega cerul înseamnă a nega orice existenţă care nu cade sub incidenţa simţurilor mele.

A nega spiritul înseamnă a admite că, în clipa în care mi-am închis ochii şi mi-am astupat urechile, lumea intră în inexistență. Şi acum, prietene, vreau să-ţi recit cel mai frumos poem care s-a scris vreodată despre cer şi despre pământ. Este începutul Evangheliei lui Ioan:

„La început era Cuvântul şi Cuvântul era la Dumnezeu şi Dumnezeu era Cuvântul. Acesta era întru început la Dumnezeu. Toate prin El s-au făcut; şi fără El nimic nu s-a făcut din ce s-a făcut. Întru El era viaţa şi viaţa era lumina oamenilor. Şi lumina luminează în întuneric şi întunericul nu a cuprins-o”.

Cum ar putea oare întunericul să încarcereze lumina, materia să înăbuşe spiritul, ateismul să anuleze credinţa în Dumnezeu, sau constrângerea să ne facă să pierdem dorul de libertate? Cerul te numără pe tine singur şi numai pe tine, pe fiecare în parte, tu, unică şi nerepetabilă fiinţă, prietene al meu, omule!

Cuvânt rostit în Biserica Radu-Vodă, în a doua miercuri a Postului Mare, la 22 martie 1978.

Preot Gheorghe Calciu – 7 cuvinte către tineri, ediție îngrijită de Răzvan Codrescu, Editura Anastasia, București, 1996, pp. 31-36.

muntii buzaului, arhivele transcendente, constantin giurginca, pietrele miraului

De ce Pietrele de la Brăiești din Munții Buzăului sunt botezate Pietrele Mirăului? Ce cunună să fi primit cuvântul, cu ce înțelesuri și rosturi a plecat el în lume la nașterea sa? A se mira, care are și înțelesul a se minuna în românește, își are obârșia în latinescul mirari ce provine și el tot dintr-un latin, mirus, ce ar avea la bază radicalul preindoeuropean, reconstituit, *PIE smeiros = miraculos.

Este, într-adevăr, un loc miraculos, nu numai ca înfățișare geofizică, ci și ca urme ale unor vizibile repere cu rol de observatoare astronomice, dar și urme ale unor incinte sacre unde s-au desfășurat acum câteva milenii ceremonialuri de inițiere în cunoscutele misterii traco-geto-dace. Și la Pietrele Mirăului, ca și în Culmea Pietrei, la Ruginoasa, observăm același tablou halucinant al unei paleogeologii, în care au avut loc schimbări și ciocniri catastrofale, în care piatra s-a lichefiat, căpătând apoi surprinzătoare (uneori chiar bizare) forme și înfățișări în erele geologice, care au urmat, după ce s-a încheiat procesul de solidificare a rocilor Terrei. Miraculoasa Piatră a Mirăului ar trebui cercetată ca realitate geomagnetică și ca nod geomagnetic ales în țara legendarului Aiete (Caucalandul de mai târziu), putând să fie un puternic observator astronomic, asemeni enigmaticei „lâne de aur” ascunsă în Colchida, într-o pădure consacrată Zeului Marte, un posibil „radar” cosmic.

muntii buzaului, arhivele transcendente, constantin giurginca, pietrele miraului

Piatra Mirăului, când o privești atent, îți pare o construcție făcută, turnată, în acel loc. Călătorii temerari care s-au încumetat să citească, la fața locului, biografiile în piatră ale Pietrei Mirăului și ale stâncilor martor din jurul lor, cu îndreptățire au numit Piatra miraculoasă, Idolul. Dacă Piatra a fost așezată acolo, turnată acolo, ne întrebăm și cu ce scop s-a săvârșit o asemenea lucrare megalitică?

Piatra a fost încărcată magnetic (de aceea ar trebui efectuate măsurători electromagnetice), iar misiunea ei a fost să fie un reper, o baliză magnetică, piatra conservând în ea cifrate informații către posteritate (infoenergeticienii ar trebui să detecteze acele energii particulare și să încerce descifrarea codului infoenergetic, în care au fost conservate informațiile).

Piatra, care a fost turnată, și cu anumite rosturi lucrată, se încheie cu un cap de cal finisat în piatră, ce ar reprezenta invocarea Divinității Supreme asupra rosturilor pământene, cu un evident rol apotropaic. Capul acela de cal din Vârful Pietrei se punea și la finisarea acoperișului caselor tradiționale românești, când se puneau grinzile de susținere ale acoperișului, având același rol apotropaic.

Dar Piatra miraculoasă a Mirăului, în afara vârfului ascuțit al pietrei terminat cu acel cap de cal apotropaic, mai poartă pe ea urmele unor găvane (scobituri) care nu sunt făcute cu ciocul de păsările văzduhului, găuri realizate într-o geometrie tainică, încă pentru noi. Nu cred că ar fi avut un rol cultic, cum în general se spune, cred că totuși au avut un rol în întreaga construcție cu misiune astronomică.

muntii buzaului, arhivele transcendente, constantin giurginca, pietrele miraului

Pe lângă aceste scobituri (găuri) unduiește Șarpele, un șanț unduitor făcut de toată lungimea Pietrei; nu poate fi vorba să arate așa un șanț de scurgere.

Un alt simulacru din vecinătate a primit numele de „capul de lup” și de „paznicul comorii”. Într-adevăr capul de lup, ca viziune megalitică, întruchipează totemul neamurilor geto-dace, acel celest „lup de foc” al dacilor (Dragonul ceresc). Tot în rânduiala mentalității arhaice daco-române, acel cap de lup este și paznicul comorii, iar comoara nu trebuie neapărat să fie una de tezaur de orfevrărie ci, mai degrabă, un tezaur informațional bine conservat în comoara păzită de acel lup totemic.

Interesant este și capul de vultur din piatră, numit de localnici Zăganul, o specie de vultur din văzduhurile carpatice. În zona Pietrelor Mirăului, tradiția noastră susține că ar fi existat o așezare dacică, cu niște sculpturi în piatră: capul de lup (prezentat deja), „Masa de piatră”, dar tradiția pomenește și de prezența haiducilor la Peștera haiducilor (unde se intra printr-o gaură puțin mai mare ca o vizuină). Tot tradiția pomenește și de o ascunzătoare a haiducilor, „Seiful haiducilor” (nume dat de contemporani). De reținut că există o comoară din epoca preistorică a pelasgo-hyperboreilor, păzită de acel Cerber, Lupul totemic geto-dac, și o comoară din timpurile moderne, ascunsă de haiduci. Piatra miraculoasă de la Brăiești are în jurul ei toate elementele unui sanctuar inițiatic geto-dac: Piatra de consacrare, terminată cu acel cap de cal apotropaic, o peșteră și un izvor (care pleacă de sub temelia Pietrei).

Piatra „pusă” de la Mirău, cu un scop precis, invită pe circumspecți și pe cei care o ignoră să încerce să dea o explicație acelor scobituri ce suie spre capul de cal consacrat unei Divinități primordiale. Cei care vor privi acele „găuri” ar fi bine să știe că ele sunt lucrate și pe enigmaticul megalit Piatra Rotării (județul Buzău), dar le regăsim și în megalitul Cucco-Orgala din Sicilia, și în megalitul din Borzone (Italia), ca și în megalitul Sassari din Sardinia.

Piatra Mirăului aparține, evident, unei civilizații preistorice cu o spiritualitate comună, ce și-a exprimat și manifestat gândirea în creații ce lucrează cu simboluri și tipare arhetipale comune, ca reprezentare a lumii și a Universului.

A consemnat pentru dumneavoastră Constantin 7 Giurginca, „Arhivele Transcendente – O peregrinare prin geografia sacră a pământului românesc”, Editura Universității „Titu Maiorescu”, București 2020.

Orchestra's Conductor Competition

Asociația Geros, în colaborare cu Filarmonica de Stat Oradea și Uniunea de Creație Interpretativă a Muzicienilor din România (UCIMR), anunță cea de-a III-a ediție Orchestra’s Conductor Competition. Acest nou format inovator și democratic, unic în competițiile de dirijat orchestre, are ca scop responsabilizarea membrilor orchestrei, permițându-le să aleagă dirijorii câștigători, punând accentul pe meritul artistic și respectul reciproc.

În fiecare an, proiectul se mută la o altă orchestră, oferindu-le câștigătorilor șansa de a dirija muzicieni diferiți și stabili, astfel, o chimie unică între dirijor și ansamblu.

Cea de-a III-a ediție a acestui concurs va avea loc la Oradea, în perioada 26 aprilie – 2 mai, și va reuni pe scena Teatrului de Stat dirijori din întreaga lume, manageri de instituții culturale și muzicieni talentați. Sub îndrumarea distinsă a maestrului Cristian Oroșanu, competiția își propune să descopere și să promoveze dirijori talentați din întreaga lume.

„Indiferent de obiectivitatea artistică a membrilor unui juriu extern, rareori se întâmplă ca rezultatele concursului să corespundă cu opinia majorității muzicienilor din orchestră. Cu toate acestea, nu juriul, ci orchestra este cea care va petrece o săptămână lucrând cu unul sau mai mulți dintre finaliști în timpul stagiunilor care urmează  competiției.” – Cristian Oroșanu, președintele Orchestra’s Conductor Competition

Faza 1

După ce peste 200 de candidați din întreaga lume s-au înscris online, 75 de dirijori au fost selecționați pentru faza finală de către o echipă formată din președintele concursului, un reprezentant al orchestrei gazdă și un dirijor recunoscut la nivel internațional, în cazul de față, Vittorio Parisi. Aceștia vor concura în perioada 26 – 28 aprilie la Oradea.

Faza 2 – Semifinala și Finala

Primii 18 candidați clasați vor trece în etapa semifinală, care se va desfășura în perioada 29 aprilie – 1 mai. Cei 3 candidați cu cele mai mari punctaje vor merge în finală, care constă într-o repetiție generală dimineața și un concert final în seara de joi, 2 mai, ambele deschise publicului. Pentru concert, vor fi trei blocuri de câte 2 lucrări, fiecare cu o piesă orchestrală și o piesă cu solist (violistul Răzvan Popovici). Cei 3 finaliști vor dirija lucrări stabilite prin tragere la sorți dintr-un repertoriu incluzând piese de Wolfgang Amadeus Mozart, Gustav Theodore Holst, Max Christian Friedrich Bruch sau Carl Maria von Weber, demonstrându-și măiestria într-un interval de timp limitat.

Selecționarea în prima rundă a etapei finale va fi realizată de 5 muzicieni ai orchestrei (formând un cvintet de coarde). Toți muzicienii Filarmonicii Oradea vor avea drept de vot atât în etapa semifinală, cât și în etapa finală, chiar dacă nu interpretează, cu condiția să asiste la toate repetițiile și spectacolele fiecărui concurent, ceea ce este o mărturie a ethosului democratic al competiției.

Premii

Premiul I constă în 2.500 de euro, două concerte ca invitat al Filarmonicii Oradea și posibile angajamente cu alte orchestre. Premiul al II-lea constă în 2.000 de euro, un concert ca invitat al Filarmonicii Oradea. Premiul al III-lea constă în 1.500 de euro și posibilitatea de a fi invitat de alți directori de orchestră care vor participa la etapa finală a concursului.

La evenimentul din acest an vor participa personalități de seamă, printre care Jonas Grunau de la Grunau & Paulus Music Management (Germania) și Duygu Esekar de la LocksBridge Artist Management (Turcia). Vor participa, de asemenea, directori de la diverse orchestre internaționale, în căutare de noi talente dirijorale. Manageri ai unor orchestre respectate și-au exprimat interesul de a veni la etapa finală a concursului, precum Silvia Sbarciu, directorul Orchestrei Filarmonicii din Cluj, Akgün çavuș, directorul Orchestrei Filarmonicii din Olten (Turcia), Gyorgy Lendvai, directorul Orchestrei Simfonice MAV din Budapesta (Ungaria), Vlad Mateescu, director al Filarmonicii Ploiești, Szep Gyula, director al Operei Maghiare din Cluj, Georgios Balatsinos, dirijor șef al Sorbisches National-Ensemble (Germania), Christo Pavlov, director al Orchestrei Simfonice din Vratsa (Bulgaria) și Florin Estefan, director al Operei Naționale Române din Cluj.

Reprezentanți ai agențiilor internaționale de impresariere artiști și jurnaliști sunt invitați să participe la acest eveniment. Etapa finală va fi deschisă publicului, oferind o ocazie unică de a fi martorul viitorului dirijatului de orchestră.

Edițiile anterioare

Cea de-a doua ediție a Orchestra’s Conductor Competition a avut loc în 2023 la Filarmonica Ploiești, iar prima în 2022 la Filarmonica Brașov.

prostul satului, inteleptul satului, lupta dintre bine si rau

În ziua de azi ne conduce Prostul Satului. Am vrut noi asta? Am ales conștient? Nu! Am ales inconștient? Da! Și de ce? Pentru că am obosit să ne manifestăm în istorie, pentru că nu am dat niciodată prioritate istoriei, dar am purtat-o în spinare, însă am obosit să dovedim puterea acelor Vlad Țepeși, Tudor Vladimirești, Ștefan cel Mari, Constantin Brâncoveni, am obosit căci ne-am martirizat și, de ceva timp frământat de vremuri, ne odihnim mădularele. Vrem să fim lăsați în pace. Dar ce să vedeți? Nu suntem lăsați în pace chiar de cei care s-au odihnit în istorie pe munți de bani și ciolane vândute, și mai ales mult sânge vărsat.

Sunt unii care nu sunt obosiți, încă mai au dorințe arzătoare de control în masă a populațiunilor lumii și noi suntem în șopronul lor, în ieslea sau staulul lor. Sunt aceia despre care se spune că dețin controlul a tot ceea ce înseamnă economia lumii. Niște forțe inumane cu aspect uman care sunt foarte crude, care nu admit să ne opunem. Ei sunt stăpânii ofertelor de nerefuzat care sunt propovăduite ca bombonelele dăruite copiilor naivi și doritori de dulcegării, însă cu prețul libertății lor, căci îi înrobesc să le fie dependenți de plăcutul gust al ignoranței. De fapt, ei nu ne vor proprietatea, ne vor libertatea. Sunt alergici la libertatea noastră, iar proprietarul este un om liber. Liber să facă ce vrea cu proprietatea lui. De aceea, în România nu mai există proprietate. Cu alte cuvinte, nu mai există libertate. Pumnul în gură e primul lucru care se pune imediat ce începe crâcnirea noastră, pentru că, dacă omul liber vorbește îi taie toată puterea Prostului Satului și îi ia locul.

Astăzi, Prostul Satului se bate în public, pe ringul de box civic și politic cu Înțeleptul Satului. Mulțimea, care nu este iubită de nimeni cu putere de decizie peste capetele sale, cum suntem noi, românii, este înfometată după Înțeleptul Satului. Ori de câte ori Înțeleptul Satului își face apariția în spațiul public și spune lucrurilor pe nume, ba chiar mai și face acțiuni în civic, apoi în politic, mulțimea, îndreptățită, sare imediat să afirme că sigur va vota cu el. Iar dacă Înțeleptul Satului rezistă luptei, pentru că deja se află în ring în plină bătaie cu Prostul Satului, ring care ocupă toată țara, mai ales pe străzile în care Înțeleptul Satului adună semnături, „conform legilor în vigoare” – de altfel singura țară din lume, am înțeles, care are nevoie să strângă 200.000 de semnături pentru candidatura la președinție – urmează să se confrunte cu un alt nivel, și anume acolo unde deja a reușit să-l obosească pe Prostul Satului. Pentru că, nu-i așa?, trebuie să ne ferim de proști pentru că au mintea odihnită și să-i punem la lucru, să-i punem să gândească. Deși nu-i place, așa va putea să obosească în luptă încât doborârea lui ar fi mai ușoară decât a unui copac putrezit.

Dar mulțimea are instinct. Și mai are și o inteligență nativă, latentă, adulmecă, miroase, știe să simtă de la o poștă Înțeleptul Satului. Iar dacă el se afirmă printre ei, printre oameni, în mulțime, vorbindu-le, atunci imediat e luat în considerare să-i conducă. Instinctul și inteligența lor latente, înnăscute, nu se manifestă cu curaj. Mulțimea preferă viața liniștită, iar dacă aceasta, și doar dacă este tulburată, atunci se revoltă, se răscoală, pentru că nu mai poate îndura asupririle, nedreptățile, atunci da, mulțimea se apără. Dar și Înțeleptul Satului se apără. Prostul Satului se apără atacând, iar Înțeleptul Satului se apără apărându-se.

Oare, Înțeleptul Satului este la fel ca și mulțimea, are instincte? De fapt el provine din mulțime. S-a autoales prin fapte și a fost ales de mulțime să o reprezinte și să-i facă dreptate. Instinctele sale sunt nu numai inteligente, ci și înțelepte. Așa cum mulțimea se revoltă să-și apere glia, neamul și viața liniștită, absolut legitime ca și drepturi înnăscute, așa și Înțeleptul Satului se revoltă mărturisind răspicat adevărul. El tulbură liniștea vieții sau viața liniștită, căci duce la adormire, dar nu o distruge. Iese din Mulțime, se ridică și vorbește. Ba chiar strigă, luptă având vorba și Adevărul ca și arme. Apoi face fapte și dă exemple. Iar Prostul Satului luptă cu armele exact opuse, cu minciuni, calomnii, violențe chiar și fizice, deoarece Înțeleptul Satului e un Om Blajin, un înțelegător, un îngăduitor, un apărător al vieții, un prost considerat de Prostul Satului, mai prost decât el. Căci viclenia este luată drept înțelepciune pentru inept, pentru incapabil și ignorant, pentru inapoiatul care se suie pe tron și conduce mulțimea adormită.

Prostul Satului tot din mulțime provine și el. Este acel decăzut prin propriile păcate oribile și destrăbălări la care să dedat timp de veacuri. Este acela care este rușinea satului. Dar iată că deja e în funcții publice. Abjectul mârlan care nu știe a gândi, vorbi și care încalcă orice bun simț e acolo în fruntea țării. El nu știe decât să-și consume viața ca pe o țigară. El este cel căruia îi plac combinațiile, plăcerile, conforturile și face orice să urce treptele societății risipindu-și valorile sufletești, acelea pe care deja nu le mai are după zile și nopți, sau vieți de risipă, ba chiar renunțând la a mai avea suflet. Duce o viață josnică, nu cunoaște nimic, nici măcar limba pe care a învățat s-o vorbească în primii ani de viață. Dar este o brută, adeseori un viclean, un șmecher, ba chiar un cumătru cu alți cumetrii. Face combinații de afaceri oneroase și ilicite. Fură, minte, delapidează și poate chiar falimenta țări întregi lăsând mulțimea din care provine în mizerie, dezolare, plânsetul și scrâșnirea dinților. Dar atunci când vin alegerile, se luptă cu pumnii, dinții, ghearele și colții pe care îi are ca să stea în vârf, nu cumva să-l detroneze Înțeleptul Satului. Totul pentru ca să ne învețe că alogenii, sau străinii sunt mai bravi și înțelepți decât noi, cei din popor.

De-a lungul secolelor noi am avut Înțelepți ai Satului care s-au ales prin faptele lor, prin bunătatea și înțelepciunea, dreapta judecată și dreapta credință a lor, cu care ne ghidau pe toți. Așa am avut eroi ai neamului, așa am avut bărbați și femei de glie, așa am avut genii și valori omenești inestimabile care au intrat în istorie și neamurile lumii i-au ținut minte. Din pacate, și proștii satului intră în istorie pentru dezastrele pe care le lasa în urmă, pentru victimele lor, făcând deliciul seratelor de cafenea sau dineurilor unor îngâmfați. Ei fac ravagii, iar lumea și natura se revoltă în urma lor, iar mai marii lumii, jucători ai puterilor lumii, se distrează schimbându-i ca pe lenjerie intimă.

Înțeleptul Satului va câștiga pentru că mulțimea deja s-a săturat de nenorocirea lăsată în urmă de proștii satului. Mulțimea va ieși la vot, iar dacă nu, până maine dimineața va ieși pe toate străzile și vor mărșălui ca să schimbe sistemul. Și sistemul se va schimba prin vocea poporului, spun unii, iar alții prin trezirea națiunilor.

Prostul Satului deja a primit o lovitura grea. Ori de câte ori lovește puternic în Înțeleptul Satului, mulțimea mai mult se duce la acesta din urmă să-l urmeze, pentru că vede ceea ce e evident: impostura și sufletul hain al Prostului Satului. Așadar, Prostul Satului se dă de gol cu fiecare exces de zel pe care-l are și-l manifestă. Orice pumn pe care i-l dă Înțeleptului Satului e clar pentru mulțime. Nu mai are cale de întoarcere și e doar o chestiune de timp până când va fi prins în lanțuri, judecat și executat de mulțimea înfuriată. Așa a fost mereu în istorie, iar istoria nu se va opri acum ca să nu se mai repete. Ei îi place să se repete și să mai și rimeze.

Lupta următoare și decisivă va fi atunci când blândețea Înțeleptului Satului va triumfa clipă de clipă. Atunci acesta va rămâne neclintit ca lider al omenirii și ca mare erou, căci stă drept și nu se îndoaie.

Și cu ce va ajuta omenirea? Cu ce o va salva? În primul rând va avea atitudine și stare de spirit cu care va inspira mulțimea și din ea vor renaște alți înțelepți ai satului care vor fi ghidați de Primul Născut, să spunem așa. Apoi de acolo vor veni soluțiile din iubire unul pentru celălalt, nu din disprețul față de „prostime”, și din exploatarea ei. Toți vor avea un cuvânt de spus și vor fi lideri oameni conducători de oameni. Văzători conducători ai celor care nu văd. În loc să îi facă pe plac șefului pentru orgoliul lui de șef, vor fi toți capi ai aceleiași familii, construită din familii mai mici. Așa îi inspiră Înțeleptul Satului pe oameni, din iubire pentru ei. Nu umilindu-i călcându-le pe cap, ci coborându-se ca să-i ridice și pe ei din înjosirea lor.

Însă, puțini Înțelepți ai Satului am avut care au răsărit din mulțime, pepiniera de zei, oameni și bestii. Mai mulți proști ai satului au fost. Numai că aceștia din urmă nu reprezentau calitatea, ci cantitatea. O nulitate ridicată la putere, tot o nulitate e, ceea ce a fost dovedită matematic, spunea la un moment dat un Înțelept al Satului de la noi.

Și iată că iar se adeverește postulatul „mulți chemați, puțini aleși”. E un fapt creștin și nu numai. În toate culturile așa stau lucrurile. Iar la noi ceea ce este teribil e că acest Înțelept al Satului strălucește un timp, apoi negura și nălucirea iar se aștern peste lume.

Acest Înțelept al Satului, cum spuneam este un om blajin, înțelegător, îngăduitor, lasă inclusiv să se greșească, pentru că și așa învățăm, poate chiar cel mai bine, dar e și un bun ghid al omenirii tocmai pentru că stă de vorbă cu țara și cu neamul, că nu și-a uitat originea și încă e conștient că vine din popor, din mulțime. Această pepinieră e liantul, pământul încă roditor de suflete care e gata oricând să dea naștere unor noi Înțelepți ai Satului. Numai să se vrea.

Satul avea și are Înțelepți. Înainte îl conduceau din față, acum din spate. Înainte decideau viețile oamenilor, acum decid destinele, căci nu prostul satului conduce, chiar dacă apasă încă pe butoane și mașinăria de stat acționează ca un Monstru care face și desface zilele de mâine. Nu! Acum sunt decise direct și indirect de Înțeleptul Satului prin faptele sale sau lipsa lor.

Într-ajutorarea, cooperarea, crearea de noi comunități pe familii care să se întrețină singure, dar fiecare dimpreună, e viitorul omenirii, și de acolo putem să privim și la ceva mai mare, mai elaborat. Cultivarea pământului și creșterea de animale, meșteșugurile, construirea de fel și fel de lucruri, aparate și dispozitive care ne îmbunătățesc viețile, rețelele de distribuitori de bunuri și servicii, companii familiale dimpreună lucrând în toate sferele de activitate, toate lucrând dimpreună având în proprietate pământul, bunurile de producție, cunoașterea cu care să creeze o nouă economie a vieții, nu exploatatoare, creatoare de moarte lentă și îndelungată. Deja o vedem în diferite colțuri ale lumii, însă la scară încă mică. Știu, pare clișeu motivațional când noi aproape că nu vedem rezultatele, dincolo de străzile care ne înconjoară apartamentele. Dar lumea e mare și orizontul nu se oprește la capătul vizibil al orașului. Se duce dincolo, în „necunoscut”, acolo pe unde poate nu am pășit niciodată. Sunt încă ființe umane care trăiesc în munți, pe dealuri, prin deșerturi, prin păduri, prin jungle, selve, prin văi adânci, vulcani stinși, prin câmpii pe care nu-i cunoaștem și trăiesc atât în locurile lor limitate, ca și noi, cât și în trecut, pentru că nu s-au „modernizat”. Pentru ei totul e un prezent continuu. Să admitem că nu ne cunoaștem între noi e urgent, nemaispunând că nu ne cunoaștem pe noi înșine.

Astfel că, mulțimea acum tânjește după Înțeleptul Satului și imediat îl numește în fruntea poporului înainte ca el să fie. La noi așa este. De ce nu a reacționat până acum? De ce a ales mult timp Prostul Satului? Sau Răul cel mai Mic? Pentru că a obosit să mai lupte, pentru că nu mai vedea scăpare din foamea și setea proștilor satului care au pus mâna pe tot ce înseamnă viață. Dar acum, instinctul nu o lasă pe această biată mulțime românească, de această dată, și îi dă imboldul să aleagă Înțeleptul Satului pentru că s-a săturat. Și parcă a căpătat forță din nou. Parcă a căpătat viață și năzuință de luptă. Astea sunt inspirate deja de curajul, dârzenia și dăinuirea în luptă, ca taurul cu picioarele bine înfipte în pământ, pe care o are Înțeleptul Satului. Acum se uită la un om luminos și puternic și are pe cine se baza. Iar de aici va fi ghidată și-și va învăța lecția să fie mereu ca Înțeleptul Satului. A-L imita e necesar, dar a-I fi adept e fundamental. Ia-ți, deci, Crucea și urmează-L, omule!

Dar acum e acum! Prostul Satului are și el ultime puteri strașnice, precum fiara încolțită. Nu se lasă cu una cu două. A fost ales timp de veacuri, deja. Nu putea să lase tronul regesc așa ușor. Stă scris că de fiecare dată când i se apropie sfârșitul, cu atât mai mult loviturile sale sunt mai aprige. Va lovi cu ce are mai puternic, va fi cumplit de viclean, va recurge la gesturi necugetate și va lovi chiar și acolo unde mulțimea și Înțeleptul Satului dorm și nu sunt atenți, vigilenți, precum Apostolii în Grădina Ghetsimani. Atunci, căci s-a trezit, mulțimea va acționa din instinct curat și va mătura prostul satului de la putere chiar și cu prețul vieții. Va fi o ultimă luptă decisivă. Totul sau Nimic! Pe viață și pe moarte, ca înainte-vreme, căci nimic nu s-a schimbat! Mulțimea va recunoaște calitatea și va face cor în jurul ei și o va apăra. Să te ferești de mulțimile furioase! Au toată puterea să te șteargă de pe fața pământului, Prostu’ Satului, căci le-ai confiscat viețile, libertățile și odraslele cele mai de preț!

Timpurile au venit deja. Ori triumfăm, ori pierim…

În România deja nu se mai doarme. Deși puțini s-au trezit în comparație cu marea masă a mulțimii, în comparație cu cantitatea, masa critică încă nu e activată la momentul scrierii acestor rânduri, deși există totuși mârâitul din întuneric datorită adulmecării mirosului deja pestilențial emanat de Prostul Satului. Urmează prinderea lui, judecata, sentința și execuția lui. Au venit deja vremurile…

Aveți încredere în voi, că există un Dumnezeu! Așa să fie! Fie El cu noi! Și El cu Înțeleptul Satului!

Acestea fiind spuse am consemnat

Al vostru devotat Patrick Matiș

semnatura, semnatura patrick, semnatura patrick matis