mihai eminescu, ziua lui eminescu, romania, societatea, statul, basarabia

Mihai Eminescu - România, între germani și ruși

Două serii de idei sunt chemate a agita adânc opinia publică din ţară: 1) organizarea muncii agricole; 2) crearea şi apărarea muncii industriale; amândouă de-o valoare egală, chemate a asigura existenţa naţională a statului nostru în contra primejdiilor politice ce pot veni din nord-vestul Europei, a cotropirii economice ce poate veni din Apus.

Iată idei vrednice de-a agita pe români, dar vrednice şi de-a-i uni, pentru a căuta soluţiunea cea mai practică şi mai patriotică totodată.

Degeaba foaia guvernamentală încearcă a ne face pe noi românii mai răi decum suntem; în fundul inimei, de câte ori e vorba de interesele ţării, ne putem uni, adesea chiar şi roşi cu albi şi albi cu roşi. […].

Să începem cu cestiunea agrară.

Cestiunea raporturilor între proprietatea mare şi cea mică nu e pur şi simplu economică, ci ameninţă a degenera în cestiune naţională, de existenţă chiar pentru statul nostru şi pentru naţionalitatea română.

Ţăranul, în Moldova mai cu seamă, sărăceşte şi scade la număr, iar urmarea acestei stări de lucruri, ce se putea prevedea cu siguranţă matematică, e că şi proprietarii mari dau îndărăt, că moşiile încap pe mâni străine şi împreună cu ele influenţa determinantă asupra sorţii istorice a acestei ţări. Stările de lucruri din Moldova de nord cată să fie înspăimântătoare. În Dorohoi, judeţ puţin populat, au murit într-un singur an (1877) cu 1126 ţărani mai mult decum s-au născut, în Botoşani cu 300, tot astfel în Iaşi, în Suceava, pe când în aproape tot restul ţării populaţia rurală e’n continuă creştere. Vlaşca, Râmnicu-sărat, Ialomiţa, Ilfovul prezintă chiar foarte însemnate sporiri. Oare nu se va mira orice om aflând că în judeţul Brăila populaţia rurală creşte cu 2.500 inşi pe an pe când în învecinatul Covurlui această creştere se urcă abia la 900?

E ştiut apoi că suflarea cuceritoare a Miezenopţii e mai tare spre Moldova. Ce sâmbure de rezistenţă ar putea prezenta în contra vreunei călcări o ţară compusă din proletari agricoli, proletari negustoreşti, precum e marea majoritate a evreilor şi o mână de boieri cufundaţi în datorii?

Cu toate acestea moldovenii sunt mai buni agricultori decât muntenii. Dar ce folos? Raporturile sunt în adâncul lor nesănătoase, între popor şi clasele dirigente s-au întrepus o întreagă rasă sterilă de mijlocitori, care ruinează şi pe unii şi pe alţii, înzestrată cu toate instinctele rapace ale lipsei de patrie şi ale lipsei de tradiţii. Când ne-aducem aminte de starea de odinioară din Moldova, când proprietari şi săteni nu erau oameni deosebiţi, ci vechi prietini neam de neamul lor, cu raporturi întemeiate de amândouă părţile pe-o absolută bună credinţă, şi le comparăm apoi cu procederile vestitului Uhrinovski şi vedem ţara plină de arendaşi şi proprietari evrei, ni se face silă şi… scârbă de-o cădere atât de cumplită. Ajunsese lucrurile că întindeau jidanii oameni bătrâni şi cinstiţi la pământ şi le scuipau în gură!! Aceasta sub un guvern liberal, sub legi liberale, în judeţul cel mai roşu din Moldova, în Dorohoi.

Această stare dinlăuntru nu poate ţinea înainte căci, afară de neajunsul ei în sine, mai cuprinde mari primejdii politice.

Prin ea se agravează primejdiile de dinafară, cari rămân necontenit atârnate asuprăne. Să nu vorbim de curentul de cotropire politică din partea slavilor, de cari suntem împresuraţi din toate părţile; acesta e cunoscut îndeajuns şi viu în conştiinţa oricui. Un altul, de cotropire economică, vine despre Apus, de care putem vorbi mai liber, pentru că el nu ne poate strivi decât numai cu complicitatea ignoranţei şi a inepţiei noastre, pe când, întâmpinându-l cu puteri organizate, el ar fi mai mult binefăcător decât stricăcios. Acest curent cată să-l caracterizăm asemenea, căci, dacă cel dintâi devine periculos din cauza slăbiciunei noastre, al doilea contribuie a ne slăbi şi mai mult şi a face din poporul nostru un popor inept, incapabil decât de salahorie agricolă.

Nu mai e azi îndoială asupra ţintei a o seamă de politici germani de-a preface Orientul într-un teren de colonizare şi a abate spre el superfluenţa de populaţiune care merge azi să alimenteze puterea de producere a Statelor Unite. Astfel cel mai genial dintre economiştii germani, Friedrich List, în „Sistemul său naţional de economie politică” (Cartea IV, cap. 4), după ce propune diferite mijloace pentru a pune mâna pe întinderile meridionale ale Americei, nu uită nici ţările noastre.

Aceeaşi politică, de colonizare ar trebui să se urmeze în privirea Orientului, a Turciei europene, a ţărilor Dunării de Jos. Germania are un interes nemărginit de-a vedea domnind în acea regiune siguranţa şi ordinea şi emigraţia care se va’ndrepta în acea parte e cea mai lesnicioasă pentru indivizi şi cea mai folositoare pentru naţiunea germană.

Cu de cinci ori mai puţini bani şi timp decum costă transportul pe malurile lacului Erie, un locuitor al Dunării de Sus poate merge în Moldova ori în Ţara Românească sau în Serbia sau pe ţărmul de sud-vest al Mării Negre. Ceea ce-l atrage de preferinţă cătră Statele Unite e marele grad de libertate, de siguranţă şi de ordine care domneşte acolo. Dar în situaţia în care se află Turcia nu va fi cu neputinţă statelor germane ca, în înţelegere cu Austria, să opereze în starea socială a acelor locuri îmbunătăţiri cari să nimicească piedecile colonilor germani, mai cu seamă dacă guvernele vor fonda companii de colonizaţie, la cari vor participa ele însele şi cărora le-or da un sprijin stăruitor. E dar în interesul statelor asociate ca Austria să faciliteze cât se poate de mult negoţul de tranzit pe Dunăre, ca navigaţia vapoarelor de pe acest fluviu să ia o mare activitate şi ca spre acest sfârşit să fie susţinută cu vigoare de către guvernele Germaniei. […]

Genialul List a scris acum patruzeci şi mai bine de ani. De atunci încoace Societatea de Navigaţiuni îngrijeşte de tranzitul necesar şi colonii numeroase de manufacturieri şi industriaşi au împânzit ţara noastră.

Iată dar situaţia în care ne aflăm. Ne-am modificat legislaţiunea după placul străinilor. Toate garanţiile de inalienabilitate a bunurilor imobiliare s-au dus din obiceiul pământului, ca şi din legile scrise, şi, neavând nici industrie, nici negoţ, suntem în pericol a pierde până şi ţărâna cea amestecată cu oasele strămoşilor.
Incidit in Scylam qui vult vitare Charrybdin.

Înghesuiţi între două influenţe egal de puternice şi egal de primejdioase, reazemul nostru nu poate fi decât în ţară, în întărirea ei, în dezvoltarea aptitudinilor ei.

Pentru aceste cuvinte, nemaivorbind de practicitatea imediată a lucrului, toată grija noastră cată să se’ndrepte spre cele două ordini de idei de-a căror soluţiune salutară atârnă chiar existenţa patriei noastre.

Nu credem că şi opiniile cari s-au ivit în discuţia acestor idei ar putea să servească de pretext în luptele politice. Dacă roşii sunt de înlăturat de la regularea lor cauza e nu că ne-am îndoi de patriotismul lor, ci pentru că s-au dovedit cu totul incapabili de-a pricepe o mare idee organică, pentru că, în mare majoritate, sunt prea ignoranţi, prea necunoscători de istoria şi obiceiele ţării pe de-o parte, de ştiinţa vastă a organizării muncii pe de alta.

Mihai Eminescu, „Timpul”, 15 ianuarie 1882

avram fitiu, proiect de tara

Avram Fițiu - Decalogul Țăranului Sărac și Decalogul Țăranului Bogat

Asa vad eu decalogul taranului sarac si decalogul taranului bogat (material si imaterial). Voi cum vedeti?

Decalogul taranului/tarancii sarace:

– Are mentalitate de om sarac ce isi vinde timpul pe bani;
– Depinde de ajutorul social oferit de catre Primarie;
– Munceste cu ziua, sezonier sau angajat la alti tarani din sat sau este angajat in activitati non agricole in sat sau la oras;
– A luat decizia sa emigreze temporar sau definitiv si astfel s-a dezradacinat fizic si sufleteste de glia stramoseasca pe care a vindut-o;
– Detine o gospodarie familiala de subzistenta ce nu realizeaza venituri din acte de comercializare;
– Membrii familiei nu participa intr-un sistem de formare profesionala anual;
– Detine o gospodarie familiala comerciala ce vinde materie bruta (Ex. porc pe picior; vitel pe picior; miel pe picior; materie prima vegetala etc.) la intermediari (samsari);
– Detine o gospodarie familiala ce vinde produse procesate ilegale (fara sa detina un atelier de procesare legal): Ex. branza: Vinde branza ilegala; Vinde branza proaspata; Vinde branza intre Sfantul Gheorghe si Sfantul Dumitru; Vinde branza la gramaj mare de cateva kilograme; vinde branza de culoare alba; Vinde branza in ambalaj de plastic; Vinde branza fara identitate;
– Detine o gospodarie familiala ce nu realizaza servicii (economice; sociale; ecologice);
– Calca pe bogatie si se plange de saracie (Este doctor docent in blocaje fizice si mentale nevand capacitatea de identificare si implementare oportunitati economice);

Decalogul taranului/tarancii bogate:

– Detine o gospodarie familiala ce realizeaza venituri legale diverse din activitati economice (Procesare; Punct Gastronomic Local): Ex. atelier de procesare branza – Vinde branza legala; Vinde branza maturata; Vinde branza intre Sfantul Dumitru si Sfantul Gheorghe; Vinde branza la gramaj mic de maxim 150 g; Vinde branza de culoare mai inchisa; Vinde branza in amestec cu pulberi din plante medicinale; Vinde branza in ambalaj natural (brad etc.); Vinde branza identitara (matrita culturala din lemn); Organizeaza activitati de degustare in gospodarie; Se profileaza pe piata intretinerii corporale (Ex. Proteina din zer pentru Sali de fitness/Centre sportive);
– Detine o gospodarie familiala ce vinde direct la nivel individual (magazin in gospodarie; magazin in comuna/oras; Vanzare in targuri/piete specializate; Vanzare la locul de munca al consumatorilor; Vanzare la domiciliul consumatorilor, produse agroalimentare procesate legale;
– Detine o gospodarie familiala ce vinde direct la nivel de grup (ex. ASAT; Cutia taranului etc.);
– Detine o gospodarie familiala ce produce si valorifica suplimente agroalimentare, agrocosmetice sau agrofarmaceutice;
– Detine o gospodarie familiala ce pastreaza arhitectura locala si valorifica produse procesate si servicii legate de soiuri si rase locale;
– Detine o gospodarie familiala ce valorifica produse procesate si servicii legate de produse de sezon;
– Detine o gospodarie familiala ce valorifica servicii si produse procesate certificate pe scheme de calitate (ecologice, traditionale; montane, locale, etice, IGP, DOP, TSG);
– Detine o gospodarie familiala ce desfasoara activitati sociale (gospodarie pedagogica; gospodarie agroturistica, servicii comunitare etc.);
– Detine o gospodarie familiala ce desfasoara activitati agroculturale specifice calendarului popular al taranului roman;
– Detine o gospodarie familiala ce desfasoara activitati terapeutice (fitoterapie; apiterapie; aromaterapie etc.) in care taranul/taranca au calificare specifica in codul ocupational (C.O.R.);

Sursă: ActiveNews.

Ziua Culturii Naționale 2023, Muzeul Național de Artă al României, mnar

Muzeul Național de Artă al României (MNAR) - Ziua Culturii Naționale 2023

Duminică 15 ianuarie, de la ora 11:00
Sufrageria Regală

Cu prilejul Zilei Culturii Naționale, Muzeul Național de Artă al României (MNAR) vă invită duminică, 15 ianuarie 2023, între orele 11:00-13:00, la un eveniment dedicat legăturii dintre cultura scrisă și artele vizuale.

Vor fi lansate trei volume de sinteză și înaltă calitate grafică și tipografică care prezintă opera a trei artiști cu o contribuție excepțională la configurarea artelor plastice din România: Theodor Pallady (1871-1956), Constantin Flondor (n. 1936) și Ioan Aurel Mureșan (n. 1956).

Volumul Pallady 150 reflectă expozițiile organizate la MNAR cu prilejul împlinirii a 150 de ani de la nașterea pictorului Theodor Pallady și include articolele publicate sub genericul Pallady, brand de țară în revista „Observator Cultural”.

Volumul Constantin Flondor – Când ochiul atinge norul / When Eye Touches The Cloud o are ca editor pe Alina Șerban și surprinde în formatul unei monografii, momentele extrem de intense și variate ale creației artistului.

Volumul Ioan Aurel Mureșan, O călătorie magică: personajul pictorial / A Magical Travel: The Pictorial Character o are ca editor pe Sorina Jecza și pune în lumină „călătoria” interioară pe care artistul o parcurge începând cu etapele experimentului optzecist.

Invitați: acad. Sorin Alexandrescu, Vlad Bedros, Vladimir Bulat, Liliana Chiriac, Ilinca Damian, Călin Dan, Cătălin Davidescu, Ruxandra Demetrescu, Daria Ghiu, Bedros Horasangian, Ion Grigorescu, Adrian-Silvan Ionescu, Sorina Jecza, Doina Mândru, Ioan Aurel Mureșan, Carmen Mușat, Alina Șerban.

Acces gratuit în limita a 100 de locuri. Fără programare prealabilă.

Evenimentul va avea loc în Sufrageria Regală. Intrarea se face prin Spațiile Istorice ale Muzeului Național de Artă al României. 

grigore antipa, emil racovita, muzeul antipa

Muzeul Naţional de Istorie Naturală „Grigore Antipa” - Grigore Antipa şi Emil Racoviţă, vizionari ai ştiinţei româneşti

Cu prilejul aniversării Zilei Culturii Naţionale, Muzeul Naţional de Istorie Naturală „Grigore Antipa vă invită duminică, 15 ianuarie 2023, de la ora 12:00, la evenimentul „Grigore Antipa şi Emil Racoviţă, vizionari ai ştiinţei româneşti”, organizat împreună cu Asociaţia Science & Technology.

Invitaţii evenimentului, dr. Luis Ovidiu Popa, directorul Muzeului Naţional de Istorie Naturală „Grigore Antipa, Acad. dr. Dumitru T. Murariu, dr. Oana Paula Popa şi dr. Traian Brad ne vor purta într-o călătorie în timp prin opera şi viaţa acestor doi vizionari ai ştiinţei româneşti.

Cu acest prilej, vom afla despre vasta operă ştiinţifică, organizatorică şi diplomatică a dr. Grigore Antipa, cel care a fost deschizător de drumuri în mai multe domenii ale ştiinţei, primul oceanolog, ecolog şi hidrobiolog român, autorul conceptelor de biosociologie şi bioeconomie precum şi un diplomat apreciat de cele mai de seamă personalităţi ale epocii sale. Realizarea cea mai dragă lui Grigore Antipa a fost Muzeul Naţional de Istorie Naturală din Bucureşti, una dintre cele mai vizitate şi îndrăgite instituţii de cultură din România, din perioada formării sale şi până în prezent.

Prin intermediul arhivelor şi a epistolelor păstrate în ele, vom descoperi corespondenţa dintre Grigore Antipa şi Emil Racoviţă, reconstituind filă cu filă, povestea unei prietenii care a învins timpurile. Vom recompune împreună câteva episoade din această prietenie, izvor de cunoaştere şi dăruire pentru generaţii viitoare de biologi. Scrisorile dintre cei doi savanţi-prieteni reprezintă o mărturie a provocărilor şi bucuriilor pe care istoria le-a lansat fiecărei generaţii în parte, dar şi a modului în care prin muncă susţinută şi dragoste pentru profesia aleasă cei doi mari prieteni au ctitorit instituţii care dăinuie peste vreme.

Participând la această conferinţă, putem afla despre viaţa şi opera lui Emil Racoviţă, care urmează Facultatea de Drept, dar şi cursurile Facultăţii de Știinţe de la Sorbona, de unde obţine titlul de doctor. Emil Racoviţă participă apoi ca biolog al Expediţiei Antarctice Belgiene. După 2 ani şi înfruntarea năprasnicei nopţi polare antarctice, Emil Racoviţă se întoarce în Franţa, la Banyuls-sur-Mer pe coasta Mediteranei, devine subdirector al Laboratorului de Oceanologie Arago şi conduce o însemnată revistă de zoologie pentru mai bine de două decenii. În 1919, după Marea Unire a Transilvaniei cu România, Emil Racoviţă vine la Cluj, unde pune bazele Facultăţii de Știinţe şi înfiinţează Institutul de Speologie, primul de acest fel din lume.

Înscrierea la eveniment se face pe: https://antipa.ro/rezervari/, iar participarea este gratuită în limita locurilor disponibile.

Vă anunţăm totodată că, pe 15 ianuarie 2023, toţi vizitatorii vor avea intrarea gratuită la muzeu. Vă aşteptăm cu drag să ne vizitaţi!

nicolae paulescu, inventatorul insulinei

Nicolae Paulescu - Fără Dumnezeu, viața nu poate fi explicată

„Domnilor studenți, când mergeți la bolnavi, să nu-i îngrijiți ca pe niște oameni mizerabili, nenorociți. Să nu-i îngrijiți nici măcar ca pe niște bolnavi! Să-i îngrijiți ca și cum acolo ar fi Hristos, pentru că în fiecare din ei suferă Hristos!”

Nicolae Paulescu (1859- 1931) – inventatorul insulinei.

Nicolae Paulescu este unul dintre acei oameni care merită recunoştinţă eternă.

Pe 8 noiembrie 1869, într-o casă de pe Calea Moşilor, se năştea Nicolae Paulescu, cel care avea să ofere medicamentul care salvează zilnic viaţa a sute de mii de oameni.

Charles Herbert Best

Charles Herbert Best

Nicolae Paulescu, profesor de fiziologie al Universității de Medicină si Farmacie din București, este cel care a descoperit pentru prima oară, în 1921, insulina, hormonul secretat de pancreas, care reglează metabolismul glucidelor, lipidelor, protidelor și mineralelor din organism.

Cercetările sale au început încă din anul 1899, pe când se afla în Franţa, încercând să izoleze produsul activ al secreţiei interne pancreasului.

Frederick Grant Banting

Frederick Grant Banting

Însă un an mai târziu de la marea descoperire, Fr. Grant Banting şi Ch. Herbert Best – doi cercetători canadieni – anunțau descoperirea insulinei, pe care o administraseră pentru prima dată unui pacient. Cei doi au declarat la momentul respectiv că Paulescu ar fi susținut că injecțiile cu pancreină la subiecții umani nu ar fi avut efect. În 1923, Banting și Best au primit Premiul Nobel, iar Paulescu a scris juriului și a sesizat acest lucru, dar cererea sa a fost respinsă.

În 1969, răspunzând campaniei internaționale de restabilire a adevărului, inițiată de diabetologul scoțian Ian Murray in 1968 (in continuitatea căreia se înscriu și eforturile unor specialiști români, în frunte cu prof. dr. Ioan Pavel), Comitetul Nobel recunoaște meritele si prioritatea lui N.C. Paulescu în descoperirea tratamentului antidiabetic. Profesorul A.W.K. Tiselius (1902-1971), directorul Institutului Nobel, deplânge situația din 1923, dar exclude posibilitatea unei reparații oficiale. „Reparația oficială” ar fi presupus si importante despăgubiri materiale…

Cu toate acestea, activitatea lui Paulescu n-a fost recompensată nici simbolic, nici financiar.

„Fără Dumnezeu, viața nu poate fi explicată!” – Dr. Nicolae Paulescu.

Alexandru Tzigara-Samurcaș

Muzeul Național al Țăranului Român - Expoziția Alexandru Tzigara-Samurcaș – Întemeietorul Muzeului Național

24 noiembrie 2022 – 21 mai 2023, în spațiile expoziției permanente

Muzeul Național al Țăranului Român vă invită să vizitați expoziția Alexandru Tzigara-Samurcaș – Întemeietorul Muzeului Național, care se află în clădirea-monument istoric, în spațiile expoziției permanente, la etajul 1, intrarea din Șoseaua Kiseleff.

Expoziția celebrează 150 de ani de la nașterea fondatorului Muzeului Național Carol I, supranumit, în epocă, Muzeul de la Șosea. Continuatorul direct al acestui prim muzeu de artă națională este Muzeul Național al Țăranului Român care, prin acest eveniment, evocă și omagiază personalitatea marcantă în cadrul culturii naționale a lui Alexandru Tzigara-Samurcaș.

Istoric de artă, întemeietor al muzeografiei românești, publicist în sfera culturală și fin intelectual format în spirit european, precum și un mare iubitor al artei naționale, acesta lasă posterității o vastă operă publicistică, memorială, dar și un bogat patrimoniu material, de artă țărănească și artă religioasă, reunit în colecțiile Muzeului de la Șosea.

Personalitatea sa, animată de o credință fermă în valoarea estetică a artei românești, a coagulat în jurul său figuri de seamă ale vieții culturale, politice și științifice din România, dar și oameni simpli, care au contribuit la îmbogățirea patrimoniului muzeal. Casa Regală l-a sprijinit în mod constant în eforturile depuse de-a lungul întregii vieți de punere în valoare a moștenirii culturale a poporului său.

Expoziția aduce în fața publicului obiecte reprezentative pentru arta națională, culese din teren și fotografiate de însuși Al. Tzigara-Samurcaș în timpul campaniilor sale de cercetare etnografică, de repertoriere și documentare a obiectelor care vor alcătui patrimoniul muzeal. O serie de fotografii prezintă imagini surprinse în expoziția de bază a Muzeului de la Șosea, precum și în expozițiile temporare, internaționale, din timpul directoratului său.

Alexandru Tzigara-Samurcaș publica, în anul 1936, lucrarea Muzeografie românească, operă de o extraordinară importanță, primul tratat științific românesc dedicat acestui domeniu. Tratatul adună laolaltă o serie de texte scrise de-a lungul timpului, care relevă ampla și moderna viziune muzeografică a întemeietorului Muzeului Național, prezentă încă dinaintea momentului ridicării edificiului muzeal.

Clădirea muzeului pe care l-a înființat a fost de la început proiectată conform funcțiunilor gândite de el, concurând cu cele mai moderne muzee europene ale vremii, prin soluțiile adoptate la nivel arhitectural, de amenajare, expunere și conservare.

Expunerea casei meșterului gorjean Antonie Mogoș într-una din sălile Muzeului de la Șosea a reprezentat un gest de excelență, curaj și unicitate în muzeografia europeană. Demersul vizionar al lui Alexandru Tzigara-Samurcaș îl va determina, în 1936, pe Konrad Hahm, directorul muzeului din Berlin, să facă o paralelă cu modul de etalare a renumitului Altar al lui Zeus din Pergam: „în mijlocul unei săli încăpătoare, simplă, dar plină de lumină, se înalță o clădire ca un altar. Nu este un templu antic de marmură, ci o simplă casă țărănească de lemn”.

Alături de piese reprezentative din colecțiile moștenite de Muzeul Național al Țăranului Român de la părintele său fondator, sunt expuse obiecte personale ale lui Alexandru Tzigara-Samurcaș (aflate în colecția familiei Tudor și Maria Berza), care completează portretul celui care a fost întemeietorul Muzeului de la Șosea.

Expoziția va putea fi vizitată până la 21 mai 2023, de marți până duminică, între orele 10.00 și 18.00. Lunea și sărbătorile legale este închis.

Prețul biletului de intrare: adulți – 12 lei; pensionari – 6 lei; elevi și studenți, posesori ai cardului Euro 26, în vârstă de până la 30 de ani, persoanele adulte cu handicap mediu sau ușor – 3 lei.

radu de la afumati

Lecția de istorie - 2 ianuarie 1529 – Uciderea lui Radu de la Afumaţi, domnul Ţării Munteneşti

La data de 2 ianuarie 1529 Radu de la Afumaţi, domnul Ţării Româneşti, a fost ucis împreună cu fiul său Vlad, la Râmnicu Vâlcea, de către boierii vânduți turcilor.

Trebuie amintit că Radu de la Afumați, fiul nelegitim al lui Radu cel Mare a preluat domnia într-o perioadă dificilă, când Imperiul Otoman dorea transformarea Țării Românești în paşalâc precum Bulgaria, Serbia și Grecia. Însă prin luptele sale susţinute împotriva turcilor, Radu de la Afumaţi va reuşi să împiedice planurile sultanului Soliman Magnificul, fapt ce l-a făcut pe marele istoric Nicolae Iorga să-l numească pe Radu „Domnul răzbunării creştine şi al mândriei româneşti”.

Astfel, după numeroase lupte cu turcii în care Radu a ieșit biruitor, la sfârşitul anului 1528, boierii trădători care nu vroiau să-și piardă privilegiile în țară, au pornit lupta împotriva domnitorului cu o puternică armată turcească şi l-au urmărit până la Râmnicu Vâlcea, unde a și fost ajuns.

Radu de la Afumați a fost ucis la 2 ianuarie 1529, împreună cu fiul său Vlad de numai 7 ani, chiar în altarul bisericuţei de pe dealul Cetăţuia din Râmnicu Vâlcea. Acestui act de o cruzime fără precedent, i s-a adăugat un altul la fel de mișelesc: după ce domnitorul a fost ucis, capul acestuia a fost retezat și a fost dus lui Soliman Magnificul pe o tipsie de argint. Trupul lui Radu de la Afumați a fost luat de niște prieteni și înmormântat la mânăstirea din Curtea de Argeș, iar deasupra mormântului aceștia au așezat o lespede de marmură, pe care viteazul voievod este înfățișat călare, cu buzduganul în mână și cu mantia fluturând, mai jos, pe aceiași lespede, fiind trecute și bătăliile purtate de viteazul domn.

Dar poate că renumele si amploarea bătăliilor purtate de Radu de la Afumați cu turcii nu sunt considerate de talia actelor de vitejie a unor voievozi precum Mircea cel Bătrân sau Vlad Țepeș, totuși scurta domnie a lui Radu de la Afumați a reprezentat una dintre cele mai elocvente lecții de demnitate a unui voievod în lupta sa pentru apărarea neamului românesc.

Sursă: Lecția de Istorie.